VISA – O platformă pentru recrutare și ocuparea forței de muncă în regiunea transfrontalieră Bulgaria-România

O nouă platformă online și agenție de ocupare a forței de muncă, înființată prin proiectul VISA finanțat de UE, promovează mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă în Bulgaria și România, punând în legătură persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cu locurile de muncă și angajatorii cu talentele căutate. Peste 330 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori de ambele părți ale graniței au profitat până acum de numeroasele servicii oferite.

Alte instrumente

 
Study and promotional material produced for the VISA project, that helps job seekers in Bulgaria and Romania find work. ©Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry Study and promotional material produced for the VISA project, that helps job seekers in Bulgaria and Romania find work. ©Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry

" Agenția VISA, gestionată de Camera de comerț și industrie bulgaro-română din Ruse, este singura organizație specializată din regiune și de pe întreg teritoriul Bulgariei și României care dispune de resursele, cunoștințele și expertiza necesare pentru a sprijini atât angajatorii, cât și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă când vine vorba de a munci sau de a trimite lucrători în țara învecinată. "

Eleonora Ivanova, director general al BRCCI

Un deficit cronic de mână de lucru, un dezechilibru între oferta și cererea de competențe, o lipsă de informare cu privire la piața muncii din țara vecină, barierele lingvistice și obstacolele birocratice. Acestea sunt doar câteva dintre provocările cu care se confruntă persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorii din regiunea transfrontalieră România-Bulgaria.

Pentru a depăși aceste obstacole în calea ocupării forței de muncă la nivel regional și a mobilității transfrontaliere a forței de muncă, proiectul a întemeiat Agenția de mobilitate a forței de muncă Visa. Condusă de Camera de comerț și industrie bulgaro-română, cu un sediu central la Ruse, în Bulgaria, și cu un birou-satelit la Slatina, în România, agenția este un ghișeu unic pentru angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Conectarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a angajatorilor

Platforma online este un serviciu ușor de utilizat care conectează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cu diverse locuri de muncă și angajatorii cu talentele disponibile. Disponibil în limbile bulgară, română și engleză, site-ul oferă informații generale cu privire la normele și reglementările privind munca și angajarea în fiecare țară, inclusiv disponibilitatea forței de muncă, nivelurile salariilor, implicațiile juridice și fiscale, precum și cerințele privind reședința. Una dintre cele mai populare funcții ale site-ului este o hartă interactivă care evidențiază toate oportunitățile în materie de formare, educație și muncă disponibile în întreaga regiune

O gamă de servicii specializate

Pe lângă aceste servicii generale, agenția oferă și o gamă de servicii specializate. De exemplu, companiile pot colabora cu experți dintr-un anumit sector, care le pot ajuta în acțiunile lor de recrutare și în integrarea noilor angajați. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot folosi centrul de formare complet autorizat al agenției, care oferă o gamă de cursuri de formare a competențelor, de certificări și de lecții destinate învățării limbii. Până în prezent, agenția a organizat 30 de consultări directe cu companii și 120 de consultări cu persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Agenția organizează periodic vizite de schimb, aducând un grup de persoane din Bulgaria aflate în căutarea unui loc de muncă în România și invers.

Agenția efectuează cercetări și publică informații cu privire la piața locală a forței de muncă. Acestea au inclus un studiu aprofundat privind mobilitatea forței de muncă și două ghiduri de buzunar pentru navetiști. Ghidurile de buzunar sunt disponibile atât în bulgară, cât și în română și oferă informații de bază cu privire la cealaltă țară. Acestea sunt menite a fi o lectură plăcută și în același timp informativă în timpul navetei de dimineață.

O nouă campanie media și un calendar bogat de sesiuni informative și vizite la companii sunt așteptate să sprijine agenția să își extindă raza de acțiune și să ajute un număr mai mare de persoane în anii următori.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul „ROBG-147 Visa - Agenția de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă” este de 498 818 EUR, contribuția UE prin Fondul european de dezvoltare regională fiind de 423 995 EUR prin intermediul programului operațional „Interreg V-A - România-Bulgaria” pentru perioada de programare 2014-2020. Investiția face parte din prioritatea „Locuri de muncă, creștere economică și investiții”

Data proiectului

12/04/2019