Restaurarea echilibrului sedimentelor în fluviul Dunărea

Nouă țări, de la Pădurea Neagră până la Marea Neagră, și-au unit forțele într-un proiect de redresare a echilibrului sedimentelor în Dunăre. Această muncă reprezintă o prioritate pentru regiunea Dunării deoarece, în ultimele decenii, activitatea umană pe fluviu și pe afluenții acestuia a dus la schimbări dramatice ale încărcăturii de sedimente. Aceste schimbări au o influență negativă în probleme de management al apei precum riscul de inundații, navigația interioară, ecologia fluviului și producția de energie hidroelectrică.

Alte instrumente

 
The Danube River, east of Vienna – view from Braunsberg  ©hilipp Gmeiner, IWA-BOKU 2009 The Danube River, east of Vienna – view from Braunsberg ©hilipp Gmeiner, IWA-BOKU 2009

" Așteptăm cu interes rezultatele proiectului privind sedimentele din Dunăre, care îi vor oferi Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) o resursă esențială pentru cel de al treilea plan de management al bazinului hidrografic al Dunării și pentru cel de al doilea plan de management al riscului de inundații al Dunării. "

Igor Liska, expert tehnic pentru calitatea apei și managementul apei în cadrul ICPDR

La proiectul privind sedimentele din Dunăre colaborează oameni de știință și ingineri din Ungaria, Austria, Croația, România, Bulgaria, Slovenia, Slovacia, Germania și Serbia. Pentru că fluviul traversează atât de multe țări, abordarea transnațională a fost considerată singura modalitate de a realiza o schimbare la nivelul întregului bazin hidrografic al Dunării.

Îmbunătățirea gestionării fluviului

Echipa de proiect a colectat date privind transportul de sedimente de pe cursul fluviului, pentru a permite o analiză exactă a distribuției sedimentelor. Informațiile sunt reunite în primul Ghid privind managementul sedimentelor din Dunăre. Aceasta este principala realizarea proiectului, documentul contribuind în mod esențial la al treilea plan de management al bazinului hidrografic al Dunării și la al doilea plan de management al riscului de inundații al Dunării. Ambele planuri sunt elaborate de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea.

Părțile interesate sunt ținute la curent cu evoluția proiectului printr-o serie de ateliere. Reuniunile permit schimbul de bune practici cu privire la aspecte precum monitorizarea sedimentelor, metode de colectare a datelor și modalitatea optimă de a moderniza sau a îmbunătăți stațiile de monitorizare a sedimentelor.

Sprijinirea părților interesate

Cei responsabili cu managementul apelor și al sedimentelor de pe cursul Dunării au la dispoziție alte documente produse prin intermediul proiectului. Printre acestea se numără Manualul privind sedimentele pentru factorii interesați, care vizează îmbunătățirea gestionării sedimentelor pentru navigație, generarea de energie hidroelectrică, managementul riscului de inundații și managementul bazinului hidrografic. 

În plus, Manualul de bune practici pentru monitorizarea sedimentelor conține detalii privind aspectele discutate la ateliere și subiecte conexe, inclusiv locul instalării unui punct de monitorizare și modalitatea de creare a unui regim de monitorizare eficace.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul privind sedimentele din Dunăre este de 3 558 581,62 EUR, Fondul european de dezvoltare regională al UE contribuind cu 2 827 421,16 EUR, iar Instrumentul de asistență pentru preaderare contribuind cu 197 373,19 EUR prin intermediul Programului transnațional „Dunărea” pentru perioada de programare 2014-2020. Investiția se înscrie în prioritatea „Mediu și eficiența resurselor”.

 

 

Data proiectului

29/05/2019