DANTE: Îmbunătățirea transportului pe căile navigabile interioare pe Dunăre

La proiectul DANTE finanțat de UE au colaborat zece țări și două organizații internaționale, pentru îmbunătățirea procedurilor administrative pentru transportul pe căile navigabile interioare de-a lungul fluviului Dunărea. După identificarea barierelor administrative, echipa DANTE a dezvoltat bune practici și a elaborat orientări menite să reducă birocrația și să asigure practici eficiente de lucru pe fluviu și pe afluenții săi navigabili.

Alte instrumente

 
The Danube flows through 10 countries and is a vital transport route for European businesses. ©CC0 Creative Commons The Danube flows through 10 countries and is a vital transport route for European businesses. ©CC0 Creative Commons

" „Activitatea proiectului DANTE determină reducerea pierderilor de timp și economisirea costurilor cauzate de reglementări și procese administrative ineficiente, care generează o povară financiară inutilă pentru întreprinderile din regiunea Dunării. Realizările au condus la o poziție mai bună pentru transportul pe căile navigabile interioare (TCNI), direcționând cererea tot mai mare de transport către TCNI ca modalitate de transport ecologic, cu emisii reduse de dioxid de carbon.” "

Alexandru Capatu, fondator și fost președinte al Consiliului de Administrație/Pro Danube Internațional

Activitatea proiectului DANTE s-a axat pe acele zone în care barierele administrative au redus, în mod evident, eficiența transportului pe căile navigabile interioare: poliția de frontieră, taxele și serviciile vamale; navigația și controlul traficului; autoritatea și administrațiile portuare; administrațiile căilor și canalelor navigabile; controlul sănătății și gestionarea dezastrelor. Proiectul a fost o inițiativă comună între organizațiile din sectorul public și privat responsabile pentru elaborarea regulamentelor sau operațiunile de pe fluviu.

Instrumentul de raportare

Pentru a colecta comentarii și idei de la părțile interesate, proiectul a dezvoltat o resursă de raportare online, Instrumentul de raportare a barierelor TCNI transfrontaliere, pentru a permite utilizatorilor Dunării să raporteze barierele administrative și să evidențieze experiențele pozitive. Au fost primite peste 250 de comentarii și au fost introduse într-o bază de date care a fost analizată și utilizată pentru a face recomandări.

Proiectul a publicat Ghiduri și recomandări pentru procese îmbunătățite, care oferă detalii despre bunele practici care ar putea fi adoptate pe Dunăre în domenii precum: stabilirea unui transport transfrontalier fără probleme; îmbunătățirea interoperabilității sistemelor și structurilor; dezvoltarea unui sistem unic de siguranță pentru întregul fluviu; și crearea unui sistem unic pentru reducerea barierelor administrative.

Recomandări

Recomandările din constatările consorțiului DANTE au fost publicate în document. Cele mai multe dintre acestea aplică filosofia „același fluviu, aceleași reguli” și acoperă necesitatea creării unor procese mai rapide și mai armonizate de control la frontieră; identificarea de modalități de îmbunătățire a calificărilor și competențelor personalului; armonizarea tarifelor și taxelor de-a lungul fluviului; introducerea programului de lucru permanent în porturi pentru reducerea timpului de așteptare; și modernizarea sau înlocuirea anumitor infrastructuri și echipamente.

Alte recomandări ale proiectului DANTE se bazează pe bunele practici identificate în afara zonei Dunării și în alte moduri de transport. Acestea includ stabilirea de reguli comune de-a lungul coridorului dunărean, construirea zonelor de transbordare și dezvoltarea de noi piețe pentru transportul de containere pe Dunăre. Echipa proiectului sugerează că ar trebui luate măsuri pentru integrarea Dunării în coridorul de transport paneuropean pentru Europa de Sud-Est.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul „DANTE” este de 1 982 786 EUR, contribuția UE prin Fondul european de dezvoltare regională fiind de 1 685 368 EUR prin intermediul Programului transnațional „Dunărea” pentru perioada de programare 2014-2020. Investiția face parte din prioritatea „Rețele de transport și energetice”. 

 

Data proiectului

28/05/2019