Coeziunea teritorială

Începând cu anul 1986, obiectivul politicii de coeziune constă în consolidarea coeziunii economice şi sociale. Tratatul de la Lisabona şi noua strategie a UE (Europe 2020) introduc o a treia dimensiune: coeziunea teritorială.

Alte instrumente

 

Discuţiile pe această temă au demarat la începutul anilor '90. Cu fiecare ţară care aderă la UE, creşte şi nevoia de a acorda mai multă atenţie evoluţiei teritoriului european.

Principalele aspecte

Cum putem:

 • valorifica punctele forte ale fiecărui teritoriu astfel încât să poată contribui mai bine la dezvoltarea durabilă şi armonioasă a UE în ansamblu?
 • gestiona concentrarea? Oraşele au în egală măsură un impact pozitiv şi negativ - generează dezvoltarea inovaţiei şi creşterea productivităţii, simultan cu intensificarea poluării şi a excluziunii sociale.
 • conecta mai bine teritoriile? Toţi cetăţenii trebuie să aibă posibilitatea de a trăi oriunde doresc, de a avea acces la serviciile publice, la un sistem de transport eficient, la reţele de distribuţie a energiei viabile şi la internet în bandă largă pe întreg teritoriul UE.
 • dezvolta cooperarea? Efectele schimbărilor climatice şi aglomerarea traficului nu se opresc la frontierele administrative tradiţionale. Sunt necesare noi forme de cooperare între ţări şi regiuni. Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice English şi Strategia pentru regiunea Dunării English sunt doar două din exemplele care ilustrează adoptarea unei abordări macroregionale.
 • Urban-Rural linkages en

Cartea verde privind coeziunea teritorială pdf (2008) a lansat un amplu proces de consultare care continuă şi astăzi, cu reuniuni periodice ale experţilor din toată Europa. Coeziunea teritorială va face parte integrantă din politica de coeziune începând din 2013.

În ce fel poate contribui politica de coeziune la ameliorarea coeziunii teritoriale?

 • prin promovarea unei abordări funcţionale în ceea ce priveşte dezvoltarea integrată a teritoriilor drept cadru de viaţă al cetăţenilor
 • prin coordonarea transsectorială a politicilor şi o guvernanţă pe mai multe niveluri, de la cel local la cel european en
 • prin încurajarea cooperării dintre teritorii în vederea consolidării integrării europene
 • printr-o mai bună cunoaştere a teritoriilor, pentru a le orienta dezvoltarea.

Documente de referinţă

 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Seminarii