Principalele realizări ale politicii regionale

Rezultatele actuale la nivel de țară se bazează pe Raportul de sinteză  al evaluărilor ex-post ale programelor politicii de coeziune finanțate de Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune în perioada de programare 2007-2013 . Rezultatele prezintă și analizează constatările la nivel de stat membru și încearcă să răspundă la trei serii principale de întrebări:

  • Cum s-a utilizat finanțarea oferită în statul membru sau pe ce s-au cheltuit banii?
  • Care au fost rezultatele și în ce măsură au contribuit acestea la obiectivele politicii de coeziune?
  • Care sunt învățămintele desprinse din experiența întregii perioade și care sunt implicațiile pentru politica de coeziune în viitor sau cum se pot îmbunătăți configurarea și funcționarea politicii pentru a fi mai eficientă?

Alte instrumente

 

Până în prezent, pentru >perioada de programare 2007-2013, principalele realizări ale politicii regionale sunt:

Crearea de locuri de muncă și creștere economică

Venitul a crescut în cele mai sărace regiuni ale UE, PIB-ul pe cap de locuitor înregistrând aici un salt de la 60,5 % din media UE în anul 2007 la 62,7 % în anul 2010.

Investiții în oameni

2,4 milioane de participanți la acțiunile FSE destinate sprijinirii accesului la ocuparea forței de muncă și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni (2007-2010).

În fiecare an, aproximativ 15 milioane de persoane se implică în mii de proiecte cofinanțate din Fondul social european (FSE) în întreaga UE.

Sprijin pentru întreprinderi

Se estimează că 825 000 de locuri de muncă (dintr-un total de 1 300 000) au fost create în sectorul IMM-urilor.

Consolidarea cercetării și inovării

Îmbunătățirea mediului înconjurător

Modernizarea transporturilor și a producției de energie

Această pagină oferă un instantaneu al principalelor realizări înregistrate până în prezent în perioada 2007-2013 (dacă nu se menționează altfel, informațiile se referă la perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2014) şi arată modul în care politica de coeziune a UE contribuie la atenuarea crizei şi la generarea de creştere economică.

Impactul și rezultatele pentru perioada 2000-2006 pot fi găsite în evaluările ex-post.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Exemple de proiecte cofinanțate de UE în cursul perioadei de programare 2007-2013