Principalele realizări ale politicii regionale 2014-2020

Politica de coeziune – finanțată de FEDR, FSE și Fondul de coeziune – este cea mai mare sursă de investiții directe din bugetul UE în perioada 2014-2020. Aceste trei fonduri vor permite o investiție totală de 485 miliarde EUR, cu o finanțare din bugetul UE de 355 miliarde EUR.

Mai jos găsiți o prezentare a obiectivelor de investiții selectate și a progresului înregistrat până acum în îndeplinirea acestor obiective, organizată în trei rubrici:

Filtrul vă permite să vizualizați contribuția specifică pentru fiecare țară.


Textul de mai jos atrage atenția în special asupra valorilor țintă la sfârșitul lui 2017 (dacă nu este specificat altceva). O prezentare cuprinzătoare a domeniului de finanțare și a realizării obiectivelor de investiții este prezentată pe Platforma de date deschise a fondurilor ESI. Aici puteți găsi grafice după temă, țară, program și fond.

Taburile cu indicatori prezintă:

  • obiectivele stabilite în programele adoptate și informațiile raportate anual cu privire la implementarea programelor respective
  • previziunile privind indicatorii legate de proiectele selectate
  • valorile implementate

 

O Europă inteligentă

Resurse FEDR semnificative sunt alocate pentru consolidarea cercetării, a progresului tehnologic și a inovării, pentru a spori accesul la economia digitală și la servicii IT, precum și pentru a spori competitivitatea IMM-urilor. Mai jos este prezentată o selecție a indicatorilor cheie ai investițiilor.

Companii susținute

FEDR oferă sprijin semnificativ companiilor europene. Peste 1,1 milion de întreprinderi (în principal IMM-uri) sunt vizate pentru a primi asistență, reprezentând aproximativ 4 % din toate companiile din Europa în 2016.

 

Locuri de muncă create în companii

Este planificat ca investițiile FEDR să genereze aproximativ 420 000 de locuri de muncă noi, dintre care 58 % vor fi create în Regatul Unit, Germania, Spania, Franța și Portugalia. În aceste țări, mai mult de 80 % din locurile de muncă noi sunt preconizate a fi oferite în IMM-uri.

 

Companii noi susținute

Aproximativ 160 000 de întreprinderi noi vor primi sprijinul FEDR pentru a-și începe și crește afacerea, dintre care aproape 40 % sunt în Regatul Unit, iar 30 % sunt în Franța.
Pentru context, obiectivul este de aproximativ 6 % din numărul total de companii noi din UE (întreprinderi cu o vechime de până la cinci ani) în 2016.

 

Cercetători cu centre de cercetare îmbunătățite

IInvestiția în cercetare și inovare este un obiectiv central al investițiilor FEDR: 130 000 de cercetători vor avea acces la unități de infrastructură pentru cercetare îmbunătățite. Acest număr reprezintă 3 % din numărul total de cercetători europeni și este egal cu numărul total de cercetători din Suedia și Luxemburg (2017).

 

Gospodării cu acces în bandă largă îmbunătățit

14,5 milioane de gospodării suplimentare vor avea acces în bandă largă de cel puțin 30 Mbps, dintre care cel puțin 68 % sunt în Spania, Grecia și Italia. În Spania, obiectivul este de 25 % din numărul total de gospodării.
În context european, 33,2 milioane de gospodării europene nu au acces în bandă largă de cel puțin 30 Mbps (2017).

 

O Europă durabilă

Investițiile destinate să sprijine trecerea spre o economie cu emisii reduse de carbon în toate sectoarele, să conserve și protejeze mediul, să sporească eficiența resurselor și să promoveze adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor sunt centrale investițiilor FEDR și CF pentru crearea unei Europe mai ecologice. Mai jos este prezentată o selecție a indicatorilor cheie ai investițiilor.

Capacitate nouă de energie din surse regenerabile

O capacitate suplimentară de producere de energie din surse regenerabile de 6 700 MW este sprijinită în cadrul FEDR și CF. Pentru context, 6 700 MW reprezintă aproximativ 40 % din capacitatea anuală suplimentară de energie din surse regenerabile din UE.

 

Consum redus de energie în clădiri publice

Economii de energie de 4 827 GWh/an sunt planificate în clădiri publice asistate. Pentru context, economiile sunt egale cu consumul anual a unui număr de aproape 900 000 de gospodării.

 

Oameni cu apă potabilă îmbunătățită

Datorită investițiilor FEDR și FC, 12,5 milioane de persoane vor avea acces la o sursă de apă nouă sau îmbunătățită. 80 % dintre beneficiarii vizați trăiesc în România, Spania, Portugalia, Italia și Grecia. Proporția de cetățeni români care urmează să beneficieze de acestea reprezintă 17 % din populația națională.
Pentru context, aproximativ 18,1 milioane de cetățeni UE nu au acces la alimentare cu apă (2015).

 

Oameni cu tratare îmbunătățită a apelor uzate

17 milioane de oameni în plus vor beneficia de stații noi sau îmbunătățite de epurare a apelor reziduale. Aproape 50 % din beneficiarii vizați se găsesc în Italia, Spania și Polonia. Cetății italieni care beneficiază de resursele FEDR și FC alocate reprezintă 7 % din totalul populației.
Pentru context, aproximativ 21,3 milioane de cetățeni UE nu sunt racordați la stații de tratare a apelor uzate (2015).

 

Șine de cale ferate construite sau modernizate

Datorită investițiilor FEDR și FC, 6 900 km de șine de cale ferată noi, reconstruite sau modernizate vor fi date în folosință în întreaga Europă, dintre care 73 % din obiectiv se află în Polonia, Spania, România și Ungaria. Investițiile FEDR și FC planifică să creeze, reconstruiască și modernizeze 12 % din totalul rețelei feroviare polone.
Obiectivul de 4 500 km (la 12/2018) de șine TEN-T reprezintă 69 % din obiectivul total de șine de cale ferată reconstruite.

 

Șosele construite sau modernizate

FEDR și FC vor sprijini 13 100 km de șosele noi, reconstruite sau modernizate în toată Uniunea Europeană, dintre care 57 % se găsesc în Polonia, România și Republica Cehă.
În obiectivul general de construcție și construcție, secțiunile TEN-T reprezintă 2 780 km (21 %).

 

O Europă incluzivă

Promovarea locurilor de muncă durabile și de calitate, a incluziunii sociale, a combaterii sărăciei și a discriminării și investiția în educație, instruire și formare vocațională pentru dobândirea de competențe reprezintă principalii piloni sociali ai FSE și FEDR în perioada 2014-2020. Mai jos este prezentată o selecție a indicatorilor cheie ai investițiilor.

Participanți FSE/YEI în educație, instruire, primind sprijin pentru angajare și incluziune socială

 

Infrastructură îmbunătățită pentru îngrijirea copiilor sau educație

6,9 milioane de elevi vor avea acces la infrastructură îmbunătățită pentru educație. Italia este beneficiară cu 72 % dintre elevii și studenții săi, beneficiind de renovarea infrastructurii.
La nivelul UE, numărul de elevi europeni cu vârsta sub 15 ani este de 62,2 milioane (2016).

 

Oameni care beneficiază de îmbunătățiri ale serviciilor de sănătate

Datorită investițiilor FEDR, peste 46,9 milioane de oameni vor beneficia de servicii de sănătate îmbunătățite, dintre care peste 50 % sunt cetățeni spanioli și poloni. În Polonia peste 38 % din întreaga populație va beneficia de servicii îmbunătățite.

 

Oameni care beneficiază de strategii urbane integrate

45 de milioane de oameni vor trăi în zone cu strategii integrate de dezvoltare urbană, dintre care 60% se vor găsi în Franța, Ungaria și Germania. În Franța și Ungaria, 21 % și respectiv 74 % din populație va beneficia de aceste strategii.