Contribuția fondurilor structurale și de investiții europene la creșterea economică și ocuparea forței de muncă, Planul de investiții și prioritățile Comisiei

Fondurile ESI sunt principalul instrument al politicii de investiții a UE: un total de 454 de miliarde EUR a fost alocat de la bugetul UE pentru a fi investit în peste 500 de programe. Alături de cofinanțarea națională de 183 de miliarde EUR, investițiile totalizează cel puțin 637 de miliarde EUR. Cu acest buget, fondurile ESI au devenit tot mai importante pentru cofinanțarea investițiilor publice, compensând totodată investițiile naționale și regionale în scădere ca urmare a crizei. Se preconizează că, în perioada 2014-2016, fondurile vor reprezenta în medie aproximativ 14 % din totalul investițiilor publice și că vor ajunge chiar la 70 % în unele state membre.

Peste 120 de miliarde provenite de la fondurile ESI vor fi investite în mod strategic în cercetare și inovare, în sprijinirea întreprinderilor mici și în tehnologii digitale, contribuind astfel la obiectivele de creștere inteligentă ale UE. De asemenea, fondurile vor fi esențiale pentru creșterea durabilă a UE. Cu 193 de miliarde EUR, cel mai mare buget UE alocat vreodată pentru investiții în energie, mediu, climă și transport durabil, programele vor contribui în mod semnificativ la cârmuirea Europei pe calea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

În plus față de investițiile în infrastructuri-cheie în banda largă, transport sau aprovizionarea cu apă, printre altele, și în plus față de investițiile în educația și formarea, incluziunea socială și adaptabilitatea profesională a forței de muncă a Europei, fondurile ESI vor sprijini în mod direct două milioane de întreprinderi din toată Europa, cu scopul de a spori competitivitatea acestora și de a le ajuta să dezvolte produse inovatoare și să creeze noi locuri de muncă.

Mai mult, ca parte esențială a Planului de investiții pentru Europa și ca o completare a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), fondurile ESI vor mobiliza investiții, vor sprijini reformele structurale, vor încuraja finanțarea sectorului privat, vor aborda deficiențele pieței și vor îmbunătăți climatul de investiții.

De-a lungul următorilor opt ani, se preconizează că 456 de programe naționale și regionale și 79 de programe de cooperare interregională din cadrul fondurilor ESI vor oferi o masă critică de investiții în domenii-cheie de creștere, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra economiei UE.

Comunicarea intitulată „Investiții în locuri de muncă și în creștere economică – Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene” oferă o prezentare generală a ceea ce se preconizează a se realiza prin fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) în perioada 2014-2020, contribuind totodată în mod direct la obiectivele de creștere și locuri de muncă ale UE, la Planul de investiții și la prioritățile Comisiei de-a lungul deceniului. Raportul include și rezultatele negocierilor cu toate statele membre cu privire la acordurile de parteneriat și la programe.

 • Investiții în locuri de muncă și în creștere economică – Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor ESI en pdf
 • Cooperarea teritorială europeană/INTERREG en pdf
 • Informații la nivel național en pdf
 • Evaluarea și termenele en pdf

Domenii de investiții:

 • Locuri de muncă, creștere economică și investiții de en fritbgesro pdf
 • Piața unică digitală de en fritbgesro pdf
 • Uniunea energetică și clima de en fritbgesro pdf
 • Piața internă de en fritbgesro pdf
 • Uniunea economică și monetară de en fritbgesro pdf
 • Justiție și drepturi fundamentale de en fritbgesro pdf
 • Migrație de en fritbgesro pdf

Vizualizarea datelor și date generale

Locuri de muncă, creștere economică și investiții de en fritbgesropdf


Piața unică digitală de en fritbgesro pdf


Uniunea energetică și clima de en fritbgesro pdf


Piața internă de en fritbgesro pdf


Uniunea economică și monetară de en fritbgesro pdf


Justiție și drepturi fundamentale de en fritbgesro pdf


Fondurile ESI și complementarități ale FEIS

 • Complementarități ale fondurilor structurale și de investiții europene și ale Fondului european pentru investiții strategice: asigurarea coordonării, a sinergiilor și a complementarității en pdf - rezumat bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

Fondurile ESI cuprind: