Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ajutor de stat

Normele Uniunii Europene privind ajutorul de stat au fost instituite pentru a garanta că resursele statului nu sunt utilizate pentru a denatura concurența sau pentru a obține foloase necuvenite pe piața unică europeană.

Ajutorul de stat este un avantaj oferit de guvern, care ar putea conferi unei întreprinderi un avantaj competitiv neloial în fața concurenților săi. Astfel de cazuri de ajutor de stat pot fi acordate în diverse moduri: de exemplu, prin alocarea de subvenții, scutirea de dobânzi și taxe sau prin acordarea dreptului de a achiziționa bunuri și servicii în condiții preferențiale.

În general, normele UE interzic acordarea de ajutoare de stat, cu excepția cazurilor care acestea se justifică în contextul dezvoltării economice generale. Comisia trebuie să garanteze că normele referitoare la ajutorul de stat sunt aplicate și respectate în egală măsură la nivelul tuturor statelor membre. Programele operaționale ale UE pentru dezvoltare regională intră sub incidența acestor norme privind ajutorul de stat.