Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Recuperarea fondurilor

Există trei situații în care Comisia Europeană trebuie să solicite statelor membre în cauză rambursarea (recuperarea) sumelor primite din Fondurile structurale și de investiții.

În primul rând, se solicită recuperarea atunci când se constată că statul membru respectiv nu a avut nevoie de toată suma primită. Normele financiare ale UE ar impune recuperarea acestor fonduri.

În al doilea rând, normele financiare ale UE ar impune recuperarea fondurilor în cazul în care finanțarea a fost alocată pentru o acțiune structurală deja finalizată.

În al treilea rând, dacă banii primiți din Fondurile structurale și de investiții ale UE au fost gestionați necorespunzător din rațiuni de fraudă sau neglijență, Comisia Europeană are dreptul să solicite statului membru în cauză rambursarea sumelor respective.

Pentru recuperarea banilor, pot fi activate procedurile prevăzute de legislația UE în acest scop. În cazul fondurilor disponibile prin politica de coeziune, o autoritate de certificare elaborează și trimite Comisiei un inventar al cheltuielilor și al cererilor de plată pentru fiecare program operațional. De asemenea, autoritatea trebuie să certifice buna gestionare a fondurilor și să evalueze respectarea normelor și reglementărilor UE.

Dacă se constată că există probleme, identificate fie din cauza decalajelor constatate între conturi, fie prin intermediul inspecțiilor efectuate de Comisie sau de alte organisme, autoritatea de certificare va trebui să monitorizeze recuperarea fondurilor. Dacă este necesar, se poate apela la sistemul juridic local pentru a contribui la aplicarea procedurii de recuperare.

Informații suplimentare