Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Parteneriat

Dezvoltarea activităților de politică regională ale Uniunii Europene și alocarea fondurilor structurale și de coeziune au fost dintotdeauna rezultatul unui proces de parteneriat, care necesită o contribuție importantă a acestora din urmă.

Colaborarea în parteneriat caracterizează întregul proces de programare, începând de la etapa pregătitoare, până la punerea în aplicare și evaluarea rezultatelor. Această abordare ar trebui să conducă la obținerea unor rezultate mai bune și să garanteze că Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sunt cheltuite eficient.

În perioada de programare 2014-2020, principiul parteneriatului va fi consolidat din ce în ce mai mult, urmând să includă nu doar statele membre, ci și părți interesate, printre care sindicate, angajatori, organizații neguvernamentale (ONG-uri) și alte organisme care promovează, de exemplu, incluziunea socială, egalitatea între femei și bărbați și nediscriminarea. Comisia a elaborat un Cod european de conduită privind parteneriatul, care a fost respectat de statele membre în procesul de elaborare și de implementare a programelor lor operaționale. Totodată, fiecare stat membru a adoptat un acord de parteneriat cu Comisia Europeană în care a stabilit modul în care planifică statele membre să utilizeze și să distribuie finanțarea din fondurile ESI în perioada de programare 2014-2020.