Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ocuparea forței de muncă

UE și-a asumat angajamentul de a ajuta Europa să se mențină în prim planul economiei mondiale și urmărește să depună toate eforturile pentru crearea condițiilor necesare îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020, care vizează realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii.

Strategia Europa 2020, alături de strategia europeană privind ocuparea forței de muncă au fost elaborate pentru a aborda problema șomajului. UE este extrem de conștientă de faptul că viețile multor oameni sunt distruse de lipsa locurilor de muncă. Mai mult decât atât, cu cât numărul persoanelor active pe piața muncii va fi mai mare, cu atât societatea europeană va putea să facă față mai bine schimbărilor demografice, în sensul că impozitele percepute de la persoanele salariate servesc la finanțarea pensiilor și a costurilor legate de îngrijirile medicale.

În acest scop, strategia Europa 2020 urmărește atingerea unei rate de ocupare a forței de muncă – proporția populației de vârstă activă care ocupă un loc de muncă – de 75 % până în anul 2020. O provocare deosebită este aceea a șomajului în rândul tinerilor, care este combătut printr-o serie de măsuri, între care Garanția pentru tineret, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și Pachetul privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

Politica de coeziune, care ocupă una din cele mai mari poziții în bugetul UE, este un instrument de finanțare important pentru contribuția la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. În vederea asigurării unei orientări adecvate a investițiilor, Comisia și statele membre au stabilit 11 obiective tematice aferente Fondurilor structurale și de coeziune, care să contribuie la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020.