Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA)

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) a fost instituit de UE pentru a sprijini țările candidate și țările potențial candidate.

IPA este în vigoare încă din anul 2007 și înlocuiește o serie de programe de preaderare mai vechi, cum ar fi PHARE, ISPA, SAPARD și CARDS, precum și un instrument financiar pentru Turcia.

În perioada 2014-2020, IPA dispune de un buget de peste 11 miliarde de euro, direcționat către cinci domenii de politică:

 • asistență pentru tranziție și consolidarea instituțiilor
 • dezvoltare socioeconomică și regională
 • dezvoltarea resurselor umane
 • agricultură și dezvoltare rurală
 • cooperare regională și teritorială.

Atât țările candidate (Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia), cât și țările potențial candidate (Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo conform Rezoluției 1224 a Consiliului de Securitate al ONU) pot solicita finanțare prin IPA.

Asistența IPA este acordată în baza unor programe multianuale și necesită documente de strategie de țară: documente de planificare strategică specifice pentru fiecare beneficiar. Acest instrument va pregăti țările candidate să gestioneze fondurile europene pe care le vor primi după ce vor deveni state membre ale UE, inclusiv finanțarea de care vor beneficia în baza politicii regionale pentru perioada 2014-2020.