Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Cooperare interregională

Cooperarea interregională vizează consolidarea dezvoltării regionale în UE prin transfer de cunoștințe și schimburi de experiență între regiuni.

Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE face parte din obiectivul de cooperare teritorială europeană din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020. Scopul acestui program este acela de a spori eficiența politicilor de dezvoltare regională și de a contribui la modernizarea economiei și la creșterea competitivității în Europa.

Programul oferă un cadru de cooperare între părțile implicate la nivel regional și actorii locali din cele 28 de state membre ale UE, precum și din Norvegia și Elveția.

Programele sunt cofinanțate din FEDR în baza capitolului cooperare interregională din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană:

INTERACT – sprijin pentru și schimb de bune practici între autoritățile responsabile cu punerea în aplicare a programelor de cooperare

ESPON – observatorul de planificare teritorială

URBACT – crearea și sprijinirea rețelelor urbane și a dezvoltării urbane