Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Subvenții globale

Subvențiile globale ajută organizațiile mici, neguvernamentale, cum ar fi grupurile de voluntari și organizațiile comunitare, să obțină sprijin din Fondul social european (FSE) și Fondul european de dezvoltare regională (FEDR).

În mod obișnuit, aceste organizații ar putea avea cu greu acces direct la finanțare din FSE, subvențiile globale oferindu-le posibilitatea de a solicita finanțare la scară mică (în jur de 15 000 de euro) pentru a derula proiecte menite să ajute persoanele defavorizate să reintre pe piața muncii. Depunerea cererilor de finanțare se face simplu, fără prea multe formalități administrative.

Organismele intermediare, cum ar fi autoritățile locale, asociațiile active în domeniul dezvoltării regionale și ONG-urile gestionează și implementează subvențiile globale. Intermediarul este desemnat de statul membru respectiv sau de autoritatea regională, de comun acord cu Comisia Europeană.