Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Fraudă

Lupta antifraudă și anticorupție face parte din eforturile generale de combatere a crimei organizate. De asemenea, include combaterea activităților ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene (UE), având drept bază juridică:

 • articolele 67, 82 și 87 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală
 • articolele 310, 324 și 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, referitoare la activitățile care aduc atingere intereselor financiare ale UE

Interesele financiare ale UE sunt protejate de o serie de reglementări privind lupta antifraudă, precum și de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), un organism independent, creat în iunie 1999 și responsabil de combaterea fraudei. OLAF răspunde de realizarea anchetelor administrative privind combaterea fraudei, în strânsă colaborare cu autoritățile judiciare și administrative din statele membre, inclusiv cu serviciile de anchetă și cu poliția.