Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Corecții financiare

Prin corecție financiară se înțelege retragerea fondurilor acordate, în prealabil, unui proiect finanțat de UE, în urma constatării unei erori cauzate de nereguli, cum ar fi frauda.

Comisia Europeană și-a asumat angajamentul de a recupera fondurile care au fost obținute sau utilizate în mod fraudulos și va uza de toate căile legale pentru a identifica astfel de cazuri. Aplicarea corecțiilor financiare ar putea implica anularea, totală sau parțială, a contribuției UE la un program operațional.

Comisia dispune de diverse modalități de control care permit garantarea bunei utilizări a fondurilor europene. Procedurile de monitorizare periodică, certificarea cheltuielilor și măsurile stricte de auditare sunt metode utilizate pentru combaterea fraudei.