Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Grupările europene de cooperare teritorială (GECT)

Obiectivul grupărilor europene de cooperare teritorială este acela de a facilita și de a promova cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională în UE. Printre sarcinile GECT se numără punerea în aplicare a programelor cofinanțate de UE sau a oricăror alte proiecte europene de cooperare transfrontalieră.

GECT au personalitate juridică și reunesc autorități din mai multe state membre. Sunt constituite din state membre, autorități regionale sau locale, asociații sau alte organisme publice. Membrii GECT trebuie să provină din cel puțin două state membre.