Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) sprijină politica europeană în domeniul dezvoltării rurale, finanțând în acest sens programe în statele membre și în regiunile Uniunii. Acestea sunt elaborate în comun de Comisia Europeană și de statele membre, ținând cont de orientările strategice privind politica de dezvoltare rurală adoptate de Consiliu și de prioritățile stabilite în planurile naționale strategice.

În perioada de programare 2014-2020, FEADR va fi inclus, în mod specific, în cadrul de politici al Fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și va face obiectul Regulamentului de stabilire a unor dispoziții comune (1303/2013).

În cursul aceleiași perioade de programare, FEADR se va axa pe trei mari obiective:

 • creșterea competitivității în agricultură
 • asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale, precum și a politicilor climatice
 • realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă.

De asemenea, politica de coeziune joacă un rol esențial în sprijinirea relansării economiei în zonele rurale, alăturându-se acțiunilor susținute de FEADR.