Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Strategia Europa 2020

Europa 2020 este strategia pe zece ani pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii a UE. În vederea realizării acestui obiectiv, au fost stabilite cinci ținte ambițioase, vizând ocuparea forței de muncă, cercetarea și dezvoltarea, schimbările climatice și durabilitatea energetică, educația, precum și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale.

Politica de coeziune și-a asumat angajamentul de a sprijin financiar strategia Europa 2020. Din acest motiv, finanțarea este orientată, în perioada de programare 2014-2020, către 11 obiective tematice care vizează aceste obiective ale strategiei Europa 2020. Un procent specific din investiții trebuie să fie orientat către aceste obiective tematice. Grație orientării tematice, fondurile din cadrul politicii de coeziune sunt cheltuite pentru a sprijini Europa să devină mai inovatoare, eficientă, durabilă și competitivă.