Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

Pentru perioada 2014-2020, politica regională este finanțată din Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Fondurile ESI includ cinci fonduri diferite, toate intrând sub incidența Regulamentului (UE) 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, așa-numitul „Regulament de stabilire a unor dispoziții comune”.

Fondurile structurale au două componente: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), creat în 1975 pentru a sprijini financiar dezvoltarea și adaptarea structurală a economiilor regionale, schimbările economice, competitivitatea, precum și cooperarea teritorială în UE și Fondul social european (FSE) – instituit în 1958 pentru a contribui la adaptabilitatea lucrătorilor și a întreprinderilor, accesul la locuri de muncă și participarea activă pe piața muncii, incluziunea socială a persoanelor defavorizate, combaterea tuturor formelor de discriminare și crearea de parteneriate pentru aplicarea reformelor pe piața muncii.

Celelalte trei fonduri care intră în componența fondurilor ESI sunt Fondul de coeziune, care sprijină exclusiv statele membre mai slab dezvoltate, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.