Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Fond de coeziune

De la crearea sa în anul 1994, Fondul de coeziune a fost folosit pentru sprijinirea regiunilor mai sărace ale Europei și stabilizarea lor economică, obiectivul său fiind promovarea creșterii, a locurilor de muncă și a dezvoltării durabile. Fondul de coeziune contribuie la finanțarea măsurilor de mediu și a rețelelor transeuropene de transport, în special a proiectelor prioritare de interes european, în cele 13 state membre care au aderat la UE începând cu anul 2004, precum și în Grecia și Portugalia. De asemenea, acest fond poate fi utilizat pentru a finanța prioritățile politicii UE în domeniul protecției mediului.

Statele membre cu un venit național brut (VNB) pe cap de locuitor sub 90 % din media europeană sunt eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune. Plafonul contribuției Fondului de coeziune la cheltuielile publice este de 85 %. Pentru perioada 2014-2020, Fondul de coeziune dispune de un buget de circa 75 de miliarde de euro (la nivelul prețurilor din anul 2014).

Informații suplimentare