Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Adiționalitate

Adiționalitatea este unul din principiile care guvernează alocarea fondurilor structurale și de investiții europene. În baza acestui principiu, contribuția fondurilor nu se substituie cheltuielilor structurale publice sau asimilabile dintr-un stat membru în regiunile vizate. Cu alte cuvinte, alocările financiare din Fondurile structurale și de investiții nu pot genera reducerea cheltuielilor naționale structurale în regiunile respective, fiind necesar ca acestea să vină în completarea cheltuielilor naționale publice. Principiul adiționalității se verifică pentru statele membre unde cel puțin 15 % din populație locuiește în regiuni mai puțin dezvoltate, dat fiind volumul de resurse financiare alocat acestora.

Nivelul cheltuielilor pe care statul membru îl va menține pe durata întregii perioade de programare este stabilit în acordul de parteneriat la începutul perioadei de programare (verificare „ex ante”). La jumătatea perioadei de programare, în 2018 și după încheierea acesteia, în 2022, Comisia va verifica respectarea principiului adiționalității pentru fiecare stat membru în parte.

Informații suplimentare