Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Acord de parteneriat (AP) Adiționalitate
Ajutor de stat Asistență tehnică
Autoritate de audit Autoritate de certificare
Autoritate de management Buget
Cadrul de performanță Coeziune economică și socială
Coeziune teritorială Comitet de monitorizare
Comitetul Regiunilor Comitetul de coordonare a Fondurilor structurale și de investiții europene
Condiționalitățile ex ante (ExAC) Control și audit
Cooperare interregională Cooperare transnațională
Corecții financiare Dezangajare
Dezvoltare durabilă ESPON (Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale)
Efectuarea plăților Egalitate de șanse
Eligibilitatea cheltuielilor Evaluare
Extindere Fond de coeziune
Fondul de solidaritate al UE Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)
Fondul social european (FSE) Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI)
Fraudă Gestiune partajată
Grupul operativ Irlanda de Nord Grupările europene de cooperare teritorială (GECT)
INTERACT INTERREG EUROPA
Informare și publicitate Inovare
Instrumente financiare Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA)
Instrumentul european de vecinătate (IEV) Mediu
Monitorizare N+2
NUTS Negocieri de aderare
Obiectivul „Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” Ocuparea forței de muncă
Parteneriat Politică de coeziune
Premiile RegioStars Program operațional
Programare Programul UE pentru pace și reconciliere 2014-2020 (PEACE)
Proporționalitate Raport privind coeziunea
Rată de cofinanțare Recuperarea fondurilor
Regiuni pentru schimbarea economică Regiuni ultraperiferice
Regulamente Rețele transeuropene (TEN)
Strategia Europa 2020 Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă (EES)
Subsidiaritate Subvenții globale
Transport URBACT – Programul pentru rețeaua de dezvoltare urbană
Zone montane