Glosar

Alte instrumente

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Acord de parteneriat (AP) Adiționalitate
Ajutor de stat Asistență tehnică
Autoritate de audit Autoritate de certificare
Autoritate de management Buget
Coeziune economică și socială Coeziune teritorială
Comitet de monitorizare Comitetul Regiunilor
Comitetul de coordonare a Fondurilor structurale și de investiții europene Condiționalitățile ex ante (ExAC)
Control și audit Cooperare interregională
Cooperare transnațională Corecții financiare
Dezangajare Dezvoltare durabilă
ESPON (Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale) Efectuarea plăților
Egalitate de șanse Eligibilitatea cheltuielilor
Evaluare Extindere
Fond de coeziune Fondul de solidaritate al UE
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) Fondul social european (FSE)
Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) Fraudă
Gestiune partajată Grupul operativ Irlanda de Nord
Grupările europene de cooperare teritorială (GECT) INTERACT
INTERREG EUROPA Informare și publicitate
Inovare Instrumente financiare
Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) Instrumentul european de vecinătate (IEV)
Mediu Monitorizare
N+2 NUTS
Negocieri de aderare Obiectivul „Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă”
Ocuparea forței de muncă Parteneriat
Politică de coeziune Premiile RegioStars
Program operațional Programare
Programul UE pentru pace și reconciliere 2014-2020 (PEACE) Proporționalitate
Raport privind coeziunea Rată de cofinanțare
Recuperarea fondurilor Regiuni pentru schimbarea economică
Regiuni ultraperiferice Regulamente
Rețele transeuropene (TEN) Strategia Europa 2020
Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă (EES) Subsidiaritate
Subvenții globale Transport
URBACT – Programul pentru rețeaua de dezvoltare urbană Zone montane