Dezvoltare urbană

Orașele sunt considerate atât sursa, cât și soluția provocărilor economice, de mediu și sociale din zilele noastre. Zonele urbane ale Europei adăpostesc peste două treimi din populația UE, reprezintă circa 80 % din consumul de energie și generează până la 85 % din PIB-ul Europei. Aceste zone urbane sunt motoarele economiei europene, dar și catalizatori ai creativității și ai inovării în întreaga Uniune. În aceleași zone întâlnim însă și manifestările cele mai grave ale unor probleme persistente, cum ar fi șomajul, segregarea și sărăcia. Prin urmare, politicile urbane au o însemnătate transfrontalieră mai largă, dezvoltarea urbană fiind astfel esențială pentru politica regională a UE.

Dimensiunea urbană a politicii de coeziune

Pentru perioada 2014-2020, dimensiunea urbană a fost plasată în centrul politicii de coeziune. Cel puțin 50 % din resursele FEDR pentru această perioadă vor fi investite în zonele urbane. Resursele alocate ar putea crește și mai mult pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul perioadei. Circa 10 miliarde EUR din FEDR vor fi direct alocate strategiilor integrate de dezvoltare urbană durabilă. De asemenea, aproximativ 750 de orașe vor avea posibilitatea de a pune în aplicare aceste strategii integrate de dezvoltare urbană durabilă.

Aflați mai multe despre cum beneficiază orașele europene de pe urma politicii regionale a UEsau despre ce înseamnă politica de coeziune pentru țara dumneavoastră.