Incluziunea socială

Politica de coeziune a UE sprijină incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, a lucrătorilor tineri sau vârstnici, a lucrătorilor necalificați, a migranților și minorităților etnice, cum ar fi populația de etnie romă, a persoanelor care locuiesc în zone defavorizate și a femeilor active pe piața muncii. Aceasta sprijină strategia Europa 2020, care vizează scoaterea a cel puțin 20 de milioane de persoane din zona de risc de sărăcie.

Alte instrumente

 

Incluziunea socială reprezintă una din cele 11 priorități ale politicii de coeziune în perioada 2014-2020 („obiectivul tematic nr. 9”).

Pachetul de investiții sociale, adoptat în 2013, evidențiază reformele necesare în statele membre care sunt menite să asigure politici sociale mai adecvate și mai durabile prin investiții în aptitudinile și competențele individuale. Acesta transmite totodată o serie de mesaje cheie care trebuie luate în considerare cu ocazia modernizării politicilor sociale și adaptării acestora la noile provocări, inclusiv prin Fondurile structurale și de investiții europene (ESI).

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020