Dezvoltare rurală

Zonele predominant rurale acoperă jumătate din Europa și reprezintă aproximativ 20 % din populație. Totuși, cea mai mare parte a acestor zone se numără printre regiunile cele mai defavorizate din UE, cu un PIB pe cap de locuitor situat mult sub media europeană.

Da se v podeželskih regijah spodbudita rast in zaposlovanje ter izboljša življenjski standard, politika razvoja podeželja Evropske unije določa tri glavne cilje: pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebni ukrepi ter doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih območij. To so tudi cilji kohezijske politike EU. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad (ESS) si zato prizadevata za dopolnitev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).