Cercetare şi inovare

Creșterea durabilă depinde tot mai mult de capacitatea de inovare și transformare a economiilor regionale în sensul adaptării la un mediu aflat în permanentă schimbare și din ce în ce mai competitiv. Acest lucru înseamnă că trebuie să se depună mai mult efort pentru crearea unor ecosisteme care să încurajeze inovarea, cercetarea și dezvoltarea (CD) și antreprenoriatul, potrivit celor subliniate de strategia Europa 2020 și inițiativa sa emblematică, Uniunea inovării. Prin urmare, inovarea este esențială pentru o varietate de priorități ale Comisiei, în special în ceea ce privește Pactul ecologic european, o economie în serviciul cetățenilor și pregătirea UE pentru era digitală.

Promovarea inovării este o caracteristică centrală a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, în cadrul căreia se alocă aproximativ 65 de miliarde EUR inovării și cercetării. Aproximativ 30 % din totalul alocărilor politicii de coeziune se investesc în inovare într-un sens mai larg. Strategiile de specializare inteligentă mobilizează potențialul de inovare al tuturor regiunilor UE.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020