Cercetare şi inovare

Creșterea durabilă depinde tot mai mult de capacitatea de inovare și transformare a economiilor regionale în sensul adaptării la un mediu aflat în permanentă schimbare și din ce în ce mai competitiv. Aceasta înseamnă că sunt necesare eforturi mult mai mari pentru crearea acelor ecosisteme care să stimuleze inovarea, cercetarea și dezvoltarea (C&D), precum și spiritul antreprenorial, astfel cum se arată în strategia Europa 2020 și în inițiativa emblematică "O Uniune a inovării".

Alte instrumente

 

Prin urmare, promovarea inovării reprezintă o trăsătură centrală a programelor derulate în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013, având în vedere că 86,4 miliarde EUR sau aproximativ 25 de procente din totalul alocărilor sunt direcționate către inovare în ansamblu. Acest angajament continuă să fie consolidat în cadrul noii perioade de programare 2014-2020, când 30 de procente din totalul alocărilor vor fi direcționate către inovare în ansamblu. Pe viitor, strategiile de specializare inteligentă vor mobiliza, de asemenea, potențialul de inovare al tuturor regiunilor UE.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020