Economia cu emisii reduse de dioxid de carbon

Politica de coeziune deține un rol important în sprijinirea tranziției UE către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, în conformitate cu strategia Uniunea energetică.

Pentru perioada de finanțare 2014-2020, normele privind Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) au solicitat statelor membre, pentru prima dată, să aloce pentru economia cu emisii reduse de dioxid de carbon o cotă minimă obligatorie din fondurile disponibile:

  • 20 % din resursele FEDR la nivel național în regiunile mai dezvoltate
  • 15 % în regiunile de tranziție
  • 12 % în regiunile mai puțin dezvoltate

Statele membre au depășit cu mult această cotă minimă și 40 de milioane de euro din FEDR și din Fondul de coeziune sunt programate pentru investițiile în economia cu emisii reduse de dioxid de carbon în perioada 2014-2020 (de două ori suma cheltuită în acest domeniu în perioada de programare anterioară).

Aceasta va sprijini statele membre, regiunile, administrațiile locale și orașele în vederea implementării investițiilor atât de necesare în eficiența energetică a clădirilor, în energia din surse regenerabile, în rețelele inteligente sau în transportul urban durabil, precum și în cercetare și inovare în aceste domenii. Aceste investiții vor contribui la scăderea importurilor costisitoare de energie, la diversificarea surselor noastre de energie, la combaterea penuriei de combustibili, la reducerea emisiilor, la crearea de locuri de muncă și la susținerea întreprinderilor mici și mijlocii.

De asemenea, în cadrul obiectivului tematic 7 se poate primi sprijin pentru investiții în transport și mobilitate durabile și în sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport a energiei.Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020