Tehnologiile informației și comunicațiilor

Dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) este vitală pentru competitivitatea Europei în cadrul unei economii actuale din ce în ce mai digitalizată. Peste 20 miliarde EUR din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) sunt disponibile pentru investiții în domeniul TIC în perioada de finanțare 2014-2020. Aceste investiții sunt esențiale pentru adaptarea Europei la era digitală – unul din obiectivele urmărite de Comisie.

Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC reprezintă unul din cele 11 obiective tematice pentru politica de coeziune în perioada 2014-2020. FEDR va stabili priorități în ceea ce privește:

  • Extinderea implementării benzii largi și introducerea de rețele de mare viteză
  • Dezvoltarea de produse și servicii TIC și e-comerț
  • Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură și e-sănătate

Măsurile privind TIC pot beneficia de sprijin și în temeiul celorlalte obiective tematice și sunt totodată incluse în multe strategii de specializare inteligentă. Trecerea de la o abordare clasică a sectorului TIC către o „agendă digitală” locală/regională/națională globală în cadrul strategiei pentru specializare inteligentă permite regiunilor să identifice prioritățile privind investițiile TIC care sunt relevante pentru teritoriul lor.

Fondurile structurale și de investiții europene nu sunt văzute doar ca sprijin financiar, ci și ca instrument politic în vederea susținerii autorităților publice în definirea strategiilor proprii și în planificarea efortului administrativ și de investiții. Pentru a se asigura că investițiile UE au un impact maxim, statele membre și regiunile care doresc să utilizeze finanțare în cazul proiectelor din domeniul TIC sunt obligate să implementeze un cadru strategic de politici pentru creștere digitală și un plan privind rețelele de generație următoare.

Fondurile structurale și de investiții europene pot fi utilizate și din punct de vedere strategic pentru încurajarea transpunerii inițiativelor legislative privind piața unică digitală (DSM), pentru dezvoltarea capacității administrative în vederea aplicării eficiente a prezentei legislații și pentru optimizarea finanțării naționale din surse publice și private în vederea consolidării și accelerării impactului pozitiv al pieței unice digitale în toate regiunile UE.

Creșterea investițiilor TIC în perioada 2014-2020 se va baza pe realizările din perioada de finanțare 2007-2013:

  • Alte peste 5 milioane de persoane au fost conectate la internet în bandă largă
  • Peste 20 700 de proiecte TIC au primit sprijin din partea FEDR
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020