Mediu și eficiența resurselor

Politica de coeziune a UE sprijină creșterea durabilă prin promovarea gestionării apei și deșeurilor, a tehnologiilor ecologice inovatoare, precum și a măsurilor care vizează protecția aerului, biodiversității și naturii.

Fondurile structurale și de investiții ale UE contribuie la protejarea și conservarea patrimoniului natural, precum apa, natura, biodiversitatea, aerul curat și materiile prime. Acestea includ investițiile în infrastructurile necesare tratării apelor uzate și gestionării deșeurilor (cum ar fi reciclarea), precum și măsuri destinate monitorizării stării mediului sau dezvoltării unei infrastructuri ecologice. Astfel, mediul reprezintă o sursă de creștere economică și noi oportunități de angajare.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020