Ocuparea forței de muncă și piața muncii

Politica de coeziune a UE investește în ocuparea forței de muncă și creșterea pe termen lung în Europa. Aceasta sprijină strategia Europa 2020, care vizează o rată de ocupare a forței de muncă de 75 % în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani până 2020.

Ocuparea forței de muncă și mobilitatea lucrătorilor reprezintă una din cele 11 priorități ale politicii de coeziune în perioada 2014-2020 („obiectivul tematic nr. 8”).

Vor fi făcute investiții în politicile active pe piața muncii, activitățile independente, instituțiile din domeniul pieței muncii, îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, precum și în alte măsuri destinate stimulării ocupării forței de muncă și mobilității lucrătorilor.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020