Cultură

Cultura este componenta centrală a bogatului patrimoniu și trecut istoric european, deținând un rol important în potențarea atractivității anumitor locuri și în consolidarea identității unice a unui spațiu dat. Cultura și creativitatea pot acționa ca stimuli și catalizatori importanți ai inovării, fiind capabile totodată să constituie o sursă importantă de dinamism comercial. Cultura este unul din principalele motoare ale creșterii veniturilor din turism, având în vedere că turismul cultural reprezintă unul din segmentele turistice cele mai însemnate și cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial. Cultura deține totodată un rol important în promovarea incluziunii sociale.

Alte instrumente

 

Ce sunt industriile culturale și creative?

Industriile culturale și creative includ o varietate de discipline comerciale cu un impact cultural și totodată economic, în special:

 • artele și arhitectura,
 • proiectarea web și grafică,
 • editarea,
 • jocurile și multimedia,
 • industria muzicală și de divertisment,
 • meșteșugurile artistice și designul de modă,
 • filmul,
 • publicitatea și relațiile publice.

De ce să investim?

Cultura și creativitatea nu se limitează la valoarea artistică. Prin utilizarea fondurilor structurale și de investiții ale UE, potențialul acestora de dezvoltare poate fi exploatat prin crearea de locuri de muncă și creștere în toate regiunile și orașele Europei. De exemplu:

 • Dezvoltarea clusterelor din industria creativă, a incubatoarelor de creație și digitalizarea conținutului cultural s-au dovedit a fi deosebit de benefice pentru orientarea transformărilor economice către o economie și servicii bazate pe cunoaștere.
 • Prin proiectarea de noi produse și servicii, investițiile culturale au dat un suflu nou unor sectoare aflate altfel în declin. Fiind incluse în strategii mai ample de inovare la nivel regional, aceste tipuri de investiții pot genera apariția unor nișe de piață cu valoare mai ridicată în regiunile periferice.

Perioada de programare 2007-2013

În perioada 2007-2013, UE a investit peste 6 miliarde de euro în industriile culturale și creative (ICC), defalcate după cum urmează:

 • 3 miliarde de euro pentru protejarea și conservarea patrimoniului nostru cultural
 • 2,2 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii culturale
 • 775 milioane de euro pentru susținerea serviciilor culturale

Perioada de programare 2014-2020

În perioada de programare 2014-2020, care este axată pe consolidarea competitivității și pe creștere și locuri de muncă, autoritățile naționale și regionale sunt îndemnate:

 • să direcționeze asistența din FEDR către sprijinirea noilor sectoare culturale aflate în strânsă legătură cu inovarea și creativitatea,
 • să orienteze profitul din investițiile în patrimoniul cultural către dezvoltarea și susținerea clusterelor din industria creativă, de exemplu prin plasarea accentului pe îmbogățirea „experienței utilizatorului” prin intermediul tehnologiei digitale,
 • să sporească sinergiile cu alte fonduri, cum ar fi Programul-cadru „Europa Creativă”, Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), Orizont 2020, Programul-cadru pentru cercetare și inovare, Alianța europeană a industriilor creative, programele naționale și/sau regionale destinate industriilor culturale și creative și alte posibile surse de finanțare.