Adaptarea la schimbările climatice și prevenirea riscurilor

Regiunile Europei se vor confrunta tot mai mult cu diversele efecte ale schimbărilor climatice. În timp ce 7 % din populația Uniunii locuiește în zone cu risc de inundații, aproximativ 9 % se regăsește în zone unde nu plouă peste 120 de zile pe an. Impactul combinat al schimbărilor climatice va pune mari probleme în general în ceea ce privește calitatea vieții cetățenilor UE, generând totodată provocări mai concrete la nivel sectorial în unele regiuni ale UE, de exemplu în turism și agricultură.

Alte instrumente

 

Politica de coeziune deține un rol important în sprijinirea eforturilor de prevenire a riscurilor în vederea adaptării la efectele prezente și viitoare ale schimbărilor climatice. Aceasta sprijină măsurile de ajustare prin promovarea abordărilor bazate pe ecosisteme, dezvoltarea de infrastructuri noi sau modernizarea infrastructurilor existente. În plus, contribuie la consolidarea rezistenței în fața dezastrelor la nivel regional și local, în cazul altor tipuri de riscuri în egală măsură.Thematic Objective 5: Climate change and risk prevention by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020