Teme

Fondurile de coeziune ale UE sprijină proiecte din domenii variate.

Fondurile pentru politica de coeziune în perioada 2014-2020 sunt concentrate pe 11 obiective tematice. Patru dintre acestea reprezintă priorități cheie pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR). În plus, UE finanțează proiecte într-o serie de alte domenii și sprijină regiunile cele mai vulnerabile.

Obiective tematice pentru FEDR

Citiți mai multe despre prioritățile cheie pentru sprijinul din fondurile aferente politicii de coeziune:

Statele membre și regiunile trebuie să aloce o anumită cotă din fondurile FEDR pentru cel puțin două dintre aceste priorități cheie:

  • Cel puțin 80 % din fondurile FEDR pentru regiunile mai dezvoltate
  • Cel puțin 60 % din fondurile FEDR pentru regiunile de tranziție
  • Cel puțin 50 % din fondurile FEDR pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

Alte obiective tematice

Aflați mai multe despre fondurile alocate celor șapte obiective tematice rămase:

Alte domenii de activitate

În plus, fondurile de coeziune UE sprijină proiecte în următoarele domenii, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru promovarea creșterii durabile și favorabile incluziunii:

Abordarea nevoilor specifice ale anumitor regiuni și comunități

UE ia măsuri specifice pentru a sprijini anumite categorii de regiuni și comunități: