Programare și punere în aplicare

Politica regională influenţează toate părţile UE şi la toate nivelurile - de la scară UE şi naţională la regiunile şi comunităţile locale ale Europei. Aceasta face parte din politica de coeziune a UE, strategia Uniunii Europene de promovare şi de sprijinire a dezvoltării globale armonioase a statelor sale membre şi a regiunilor sale. Politica este pusă în aplicare de organismele naţionale şi regionale în parteneriat cu Comisia Europeană.

Cadrul politicii de coeziune este stabilit pentru o perioadă de 7 ani.

Etapele punerii în aplicare a politicii sunt:

  • Bugetul politicii şi normele de utilizare a acestuia sunt stabilite de comun acord de Consiliul European şi de Parlamentul European pe baza unei propuneri a Comisiei.
  • Principiile şi priorităţile politicii de coeziune sunt create printr-un proces de consultare între Comisie şi ţările UE. Fiecare stat membru elaborează un proiect de Acord de parteneriat care evidenţiază strategia ţării şi propune o listă de programe. Pe lângă acesta, statele membre prezintă proiecte de programe care acoperă toate statele membre şi/sau regiunile. Vor exista, de asemenea, programe de cooperare care implică mai multe ţări.
  • Comisia negociază cu autorităţile naţionale asupra conţinutului final al Acordului de parteneriat, precum şi asupra fiecărui program. Programele prezintă priorităţile ţării şi/sau ale regiunilor sau domeniul de cooperare vizat. Lucrătorii, angajatorii şi organismele societăţii civile pot participa la programarea şi la gestionarea programelor operaţionale.
  • Programele sunt puse în aplicare de statele membre şi de regiunile acestora. Aceasta presupune selectarea, monitorizarea şi evaluarea a sute de mii de proiecte. Această activitate este organizată de "autorităţile de gestionare" din fiecare ţară şi/sau regiune.
  • Comisia alocă fondurile (pentru a permite ţărilor să înceapă efectuarea cheltuielilor pentru programele proprii).
  • Comisia plăteşte cheltuielile autorizate pentru fiecare ţară.
  • Comisia monitorizează fiecare program, împreună cu ţara vizată.
  • Comisia şi statele membre depun rapoarte pe perioada de programare.