Priorități pentru 2014-2020

Care sunt noutățile perioadei 2014-2020?

  • Accent mai puternic pe rezultate: ținte mai clare și măsurabile pentru un grad sporit de răspundere.
  • Simplificare: același set de norme pentru cinci fonduri.
  • Condiții: introducerea unor precondiții specifice anterior canalizării fondurilor.
  • Consolidarea dimensiunii urbane și combaterea excluziunii sociale: o sumă minimă din FEDR alocată pentru proiectele integrate la nivelul orașelor și din FSE pentru susținerea comunităților marginalizate.
  • Conexiune cu reforma economică: Comisia poate suspenda finanțarea unui stat membru care nu respectă normele economice ale UE.

Care sunt prioritățile?

Politica de coeziune are 11 obiective tematice destinate creșterii pentru perioada 2014-2020.

  • Investițiile din FEDR vor sprijini toate cele 11 obiective, însă obiectivele 1-4 sunt principalele priorități de investiții. 
  • Principalele priorități ale FSE sunt obiectivele 8-11, cu toate că fondul sprijină, de asemenea, obiectivele 1-4.
  • Fondul de coeziune sprijină obiectivele 4-7 și 11.          

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării

2. Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor, precum și îmbunătățirea utilizării și calității acestora

3. Sporirea competitivității IMM-urilor

4. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, precum și a prevenirii și gestionării riscurilor

6. Conservarea și protejarea mediului și promovarea eficienței resurselor

7. Promovarea unui transport durabil și îmbunătățirea infrastructurilor rețelelor

8. Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității lucrătorilor

9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

10. Efectuarea de investiții în domeniul educației, al instruirii și al învățării pe tot parcursul vieții

11. Îmbunătățirea eficienței administrației publice