Principii

Alte instrumente

 

La baza politicii de coeziune stau patru principii:

Principiul concentrării

Acest principiu are trei aspecte:

Principiul programării

Politica de coeziune nu finanţează proiecte individuale, ci programe naţionale multianuale aliniate la obiectivele şi priorităţile UE.

Pentru mai multe informaţii despre programare, consultaţi secţiunea Etapele politicii regionale, prezentate pas cu pas.

Principiul parteneriatului

Fiecare program este elaborat printr-un proces colectiv la care participă autorităţile de la nivel local, naţional sau regional şi european, parteneri sociali şi organizaţii ale societăţii civile.

Acest parteneriat se aplică tuturor stadiilor procesului de programare, de la concepţie, gestionare şi implementare până la monitorizare şi evaluare.

Această abordare are ca scop să garanteze că acţiunea respectivă este adaptată la nevoile şi priorităţile regionale şi locale.

Principiul adiţionalităţii

Finanţarea oferită prin fondurile structurale europene nu poate înlocui cheltuielile efectuate de un stat membru, la nivel naţional.

Comisia convine cu fiecare ţară nivelul cheltuielilor publice eligibile pentru perioada de programare şi verifică respectarea acestei condiţii la mijlocul perioadei de programare (2018) şi la sfârşitul acesteia (2022).

Scopul este de a stabili obiective realiste, dar ambiţioase, pentru cheltuielile publice structurale, în aşa fel încât să se garanteze că fondurile structurale reprezintă o valoare adăugată reală. În general, nivelul mediu al cheltuielilor anuale nu trebuie să se situeze sub cel înregistrat în perioada de programare anterioară.

Mai multe informaţii