Ce regiuni intră sub incidenţa politicii de coeziune (2014-2020) ?

Politica de coeziune vizează fiecare regiune din UE. Totuşi, cea mai mare parte a fondurilor este direcţionată către regiunile care au mai multă nevoie de ele: regiunile în care PIB-ul pe cap de locuitor se situează sub 75% din media la nivelul UE.

Cum sunt definite regiunile? Politica de coeziune utilizează sistemul NUTS, care împarte fiecare ţară pe trei niveluri de unităţi statistice (regiuni NUTS), în funcţie de dimensiunea populaţiei.

Praguri demografice pentru NUTS:

Nivel Minim Maxim
NUTS 1: 3 milioane 7 milioane.
NUTS 2: 800 000 3 milioane
NUTS 3: 150 000 800 000

Eligibilitate politica de coeziune 2014-2020

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex - Zonele eligibile


Eligibility 2014-2020

hartă : Eligibilitate Fondurile Structurale 2014-2020 pdf


Eligibility 2014-2020

hartă : Eligibilitate politica de coeziune 2014-2020 pdf