Inspiring non-EU countries

Alte instrumente

 

Noutăţi

  Ronald Hall, expert extern superior și fost consilier principal al DG REGIO, prezintă perspectiva personală asupra programului de cooperare urbană internațională.

  Mai mult de jumătate din populația lumii trăiește acum în orașe. Centrele urbane sunt sursa creșterii și a dezvoltării. Ca atare, acestea reprezintă un magnet pentru locuitorii din zonele rurale aflați în căutarea unor oportunități de a-și mări veniturile, de a accesa servicii de calitate, precum cele de învățământ și de sănătate, și de a le asigura un viitor mai bun copiilor lor.

  Această trecere de la activitățile cu productivitate scăzută din zonele rurale, în principal agricultura tradițională, la cele cu mai multă valoare adăugată din zonele urbane, în producție și în numeroase sectoare ale serviciilor, este o componentă-cheie a modului în care se dezvoltă economiile. Aceasta este traiectoria parcursă de-a lungul istoriei de toate țările cele mai dezvoltate ale lumii și, drept urmare, este și modelul pe care îl adoptă în practică țările emergente de pe întregul glob.

  A existat însă un preț pentru beneficiile urbanizării rezultate în special din modelul consumator de resurse al dezvoltării urbane care a caracterizat creșterea națiunilor industriale în secolul al XX-lea. Acestea au dus la epuizarea resurselor naturale – inclusiv a naturii înseși – și la poluarea aerului, a apelor curgătoare și a oceanelor, fapt ce amenință acum calitatea vieții în metropolele din lumea dezvoltată.

  Pentru țările în curs de dezvoltare și emergente – în care urbanizarea și creșterea economică merg mână în mână – este important să fie pe deplin înțelese lecțiile desprinse din lumea industrială. În acest fel, în politica urbană a țărilor emergente se poate ține cont atât de bunele practici pe care le-au elaborat autoritățile naționale și municipale în ultimele decenii, cât și de greșelile comise de-a lungul istoriei.

  În căutarea scenariului de avantaj reciproc

  O asemenea cooperare creează situații avantajoase pentru toți cei implicați. În timp ce națiunile industriale au multe de demonstrat după un secol sau mai mult de urbanizare, la fel de adevărat este și că țările emergente, poate mai puțin influențate de tradiție, au numeroase soluții inovatoare pe care le pot împărtăși economiilor industriale. Într-adevăr, unele dintre cele mai mari centre urbane ale lumii se găsesc în economiile emergente ale unor țări precum China, India și America Latină.

  Dar poate că nevoia covârșitoare de cooperare și de schimb de cunoștințe vine din interesul comun de conservare a planetei înseși, interes care depășește granițele țărilor și ale continentelor. Există o nevoie urgentă de a dezvolta împreună un model de urbanizare durabil, care să conserve natura și resursele naturale și să reducă emisiile care ne poluează orașele, dăunează sănătății copiilor noștri și contribuie la încălzirea globală. Iată de ce urbanizarea durabilă ocupă un loc central între obiectivele de dezvoltare durabilă adoptate de Organizația Națiunilor Unite, care au generat, la rândul lor, Noua agendă urbană (NUA) adoptată de peste 170 de țări la Quito, în Ecuador, în 2016.

  Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene a desfășurat oficial 14 dialoguri de politică regională și urbană, inclusiv cu șase „parteneri strategici” ai UE (China, Rusia, Brazilia, Mexic, Japonia și India), precum și cu țări din cadrul Parteneriatului estic (Ucraina, Moldova, Georgia), din America Latină (Argentina, Chile, Peru, Columbia) și din Sistemul de Integrare Central-Americană (SICA). Chiar și în lipsa unor asemenea acorduri, s-a dezvoltat o colaborare cu alți parteneri strategici, precum Canada și Africa de Sud, și cu grupări regionale precum CARICOM (Comunitatea Caraibelor), ASEAN (Asia), SACU (Africa Australă) și UEMOA (Africa de Vest).

  UE privește cu multă seriozitate provocarea urbanizării durabile. Reprezentând UE la Quito în 2016, comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, a exprimat angajamentul UE de a investi cunoștințe și resurse în promovarea NUA. Acest demers are atât o dimensiune internă în cadrul UE, unde a dus la elaborarea Agendei urbane a UE pentru a orienta programele de dezvoltare urbană în cele 28 de state membre, cât și, așa cum vom vedea mai jos, o dimensiune externă prin relațiile diplomatice ale Uniunii cu țările din afara UE.

  O forță pentru dezvoltare urbană durabilă

  Factorul-cheie pentru promovarea dimensiunii externe în prezent este programul de cooperare urbană internațională (IUC) (2017-2019), care are o componentă esențială ce sprijină autoritățile municipale din UE și din afara UE să colaboreze la teme de dezvoltare urbană durabilă. IUC are la bază cinci ani de acțiuni-pilot, îndeosebi în cadrul proiectului „Orașe ale lumii” al UE și al proiectului URBELAC.    

  În cadrul proiectului „Orașe ale lumii” (2015-2018), mai multe orașe din UE au colaborat în perechi cu orașe similare din Canada, China, India, Japonia, Coreea de Sud, Indonezia, Vietnam, Australia și Africa de Sud. Perechile au făcut schimb de experiență cu privire la teme precum dezvoltarea inteligentă a orașelor, eficiența energetică, gestionarea deșeurilor, mobilitatea durabilă etc. În cadrul proiectului URBELAC (2011-2019), aflat acum la începutul celei de a patra ediții, Comisia Europeană și Banca Interamericană de Dezvoltare susțin orașe din UE și din America Latină și zona Caraibelor (ALC). Proiectul a creat o rețea UE-ALC care promovează schimbul de experiență, analizele comparative și formularea de planuri de acțiune. Atât „Orașe ale lumii”, cât și URBELAC reprezintă rezultatul tangibil al sprijinului pentru diplomație internațională acordat de Parlamentul European la nivelul orașelor.

  IUC stabilește platforme de cooperare urbană cu China, India, Japonia, America Latină și America de Nord. Programul său marchează maturizarea politicii UE pentru a promova cooperarea internațională între orașe. Prin cooperarea de la oraș la oraș din cadrul IUC, aproximativ 70 de orașe participante de fiecare parte stabilesc noi acorduri de cooperare de la oraș la oraș pentru o dezvoltare urbană durabilă. Acest lucru implică întocmirea unor planuri locale de acțiune pentru o dezvoltare urbană integrată. În mod fundamental, aceste planuri acordă prioritate cooperării în sectoarele cuprinse în Agenda urbană a UE și în NUA.

  Pe baza experienței proiectului „Orașe ale lumii”, orașele folosesc o abordare multilaterală, aplicând experiența și cunoștințele autorităților publice, ale întreprinderilor, ale comunității de cercetare și ale societății civile. URBACT, propriul program al UE pentru networking urban, se folosește drept sursă-cheie de cunoștințe și experiență în sprijinul planificării acțiunilor locale.

  IUC de la oraș la oraș a dus la dezvoltarea unor proiecte-pilot comune, iar între autoritățile publice, agențiile de cercetare și reprezentanții mediului de afaceri de ambele părți s-au semnat memorandumuri de înțelegere pentru a asigura viitorul acestor proiecte pe termen lung.

  Un exemplu de urmat

  De pildă, în cadrul IUC, s-a creat o pereche între orașul Parma (Italia) și Fredericton (Canada). Departamentul de patrimoniu și planificare urbană, creștere și servicii comunitare al orașului canadian cooperează cu Oficiul pentru oportunități egale și cu Oficiul pentru proiecte europene din Parma. Urmărind dezvoltarea democrației locale, cele două părți lucrează la identificarea barierelor care împiedică participarea politică a grupurilor marginalizate și a principalelor cauze ale acestor bariere, precum și la posibile politici și mecanisme de a le elimina și de a crea un mediu urban mai favorabil incluziunii.

  Orașul Bologna (Italia) colaborează cu Austin (Statele Unite) la diverse aspecte, de la dezvoltarea unui sistem local de alimentație mai sănătos și creșterea eficienței utilizării resurselor până la sporirea rezistenței la schimbările climatice. Aspectele care țin de guvernarea municipală se află pe primele locuri ale agendei. De exemplu, Austin a tras concluzia că Biroul său de sustenabilitate și Biroul de dezvoltare economică trebuie să dezvolte o coordonare mai strânsă.

  Rotterdam (Țările de Jos) colaborează cu Surat (India). Orașele se concentrează pe abordarea aspectelor legate de gestionarea apei, cum ar fi asigurarea calității apei potabile, atenuarea poluării apei ca urmare a reziduurilor industriale, protecția împotriva inundațiilor și tratarea eficace a apelor uzate. Surat a găsit în orașul Rotterdam un partener expert, cu o bogată experiență în gestionarea apei. La rândul său, Rotterdam a găsit în Surat un oraș care are de abordat probleme la o scară mult mai largă, fapt ce a inspirat deja orașul olandez să își schimbe perspectiva asupra provocărilor cu care se confruntă.

  MAI MULTE INFORMAȚII

Mai multe știri

International Affairs

In the international relations arena, the Directorate General for Regional and Urban Policy acts in support of, and in cooperation with the European External Actions Service (EEAS) and the external relations family of Directorates General (DEVCO and DG TRADE). There is a growing interest in different parts of world in the process of European integration, not just from an institutional point of view but also in terms of the policies that promote European economic and social development and territorial cohesion. Foremost among the latter is European regional policy which seeks to ensure that the benefits of the Single Market in Europe based on the free movement of goods and services, labour and capital, are as widely spread as possible.

Principal among the features of EU regional policy that are of interest to third countries such as China, Russia and Brazil, as well as to international organisations such as CARICOM, SACU, MERCOSUR and ASEAN, are issues such as the geographical targeting of resources between Member States and regions; the organization of multi-level governance systems; sustainable urban development policy; cross-border development; regional innovation systems and their implementation. So far as cooperation with countries in the European Neighbourhood are concerned, the EU seeks to promote key concepts of EU regional policy such as open markets, respect for the environment, participative democracy and partnership in the conception and implementation of development policy.

This interest comes at a time when the policy has undergone substantial changes. In effect, EU regional policy today is a means of delivering the Union's policy priorities across its territory. It does so by co-financing integrated, national or regional investment programmes, where the Union's contribution to the programmes is greatest in the least prosperous areas.

Today therefore, EU regional policy is an integral part of economic policy, but with the unique feature that it is delivered with the consent and involvement of the grassroots through a multi-level governance system where each level - European, national, regional and local - has a role to play. The involvement of the grassroots, for example, in devising regional and local strategies and selecting projects creates a sense of ownership of European policy and in that way contributes to territorial integration. It is these features that have inspired interest in large countries with major territorial imbalances that are seeking to combine the pursuit of a more even pattern of growth with governance systems that contribute to transparent public policies and that help to further integration through decentralisation.

As well as projecting notions of inter-regional solidarity and good governance, cooperation in the field of regional policy also provides the opportunity to project other values such as respect for the free market through competition, state aid and public procurement rules, for environmental rules and policies and for equal opportunities and minority rights. These create the framework conditions under which EU financial support is granted and provide positive incentives to achieving high standards in public policy.

Regional Policy Dialogues

The Commission, DG REGIO, has concluded formal agreements on regional policy cooperation with China PDF EN zh, Russia PDF EN EN, Brazil PDF EN EN, and Ukraine PDF EN Ukrainian, Georgia PDF EN, Moldova PDF EN, Chile PDF EN es, Peru PDF EN es, Argentina PDF en es, Japan PDF EN, Mexico PDF EN es, Sistema de Integracion de Centro-America (SICA) PDF EN es, Colombia PDF EN es, India PDF EN. These countries are confronted with wide regional disparities as well as major challenges in terms of coordinating the different levels of government, and ensuring that decentralization can be achieved without compromising efficiency.

Brochure : European Regional Policy, an inspiration for Countries outside the EU?

November 2009 - PDF en es fr hy ka mo pt Russian Ukrainian Chinese

Posters: PDF en