Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Alte instrumente

 

Noutăţi

  Ediția de toamnă a revistei Panorama este disponibilă acum pentru descărcare și acoperă o gamă largă de subiecte, de la aspecte urbane la cooperare internațională și politica în domeniul energiei.

  În această ediție, țara adusă în centrul atenției este Lituania. În interviul nostru, ministrul de finanțe, Vilius Šapoka, explică modul în care Lituania a utilizat finanțarea din partea UE pentru a spori competitivitatea și productivitatea țării prin investiții în dezvoltarea afacerilor. Acest lucru este ilustrat cu profiluri detaliate a cinci proiecte noi. „Surprinse de cameră” explorează proiecte finanțate în regiunea germană Renania-Palatinat.

  Analizăm modul în care politica de coeziune sprijină energia durabilă și o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, prezentăm parteneriatele noastre strategice cu orașe din întreaga lume prin intermediul Programului de cooperare urbană internațională și subliniem rezultatele unui raport recent privind activitatea de afaceri în Croația, Republica Cehă, Portugalia și Slovacia.

  Prezentăm câștigătorii concursurilor de fotografie și de blogging EUinmyregion din acest an și facem o retrospectivă a proiectului recent încheiat „Excursie cu mașina”, aflând vești direct de la cei opt tineri participanți la Berlin la încheierea aventurilor lor. Secțiunea dedicată proiectelor vizitează Gibraltarul, România și Germania.

  Panorama 66 - Lituania: construirea unui viitor mai inteligent

  Granturile SEE și norvegiene reprezintă contribuția financiară din partea Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei pentru atingerea solidarității și coeziunii europene. În perioada de programare 2014-2021 s-au pus la dispoziție 2,8 miliarde EUR pentru proiecte, astfel consolidând investițiile UE în Europa Centrală și de Sud.

  Islanda, Liechtenstein și Norvegia cooperează strâns cu UE și sunt membre ale pieței unice prin intermediul Acordului privind Spațiul Economic European (SEE). Acesta prevede obiectivul comun de a reduce disparitățile sociale și economice la nivelul întregului SEE.

  Țările contribuie la acest obiectiv prin intermediul granturilor SEE și norvegiene. La fel ca fondul de coeziune al UE, granturile sprijină statele membre ale UE cu un venit național brut pe cap de locuitor sub 90 % din media UE. Prioritățile acestora le reflectă pe cele ale UE: o Europă ecologică, competitivă și favorabilă incluziunii. 

  În conformitate cu prioritățile UE pentru perioada actuală de finanțare, granturile SEE și norvegiene au înființat recent fonduri regionale pentru a combate șomajul în rândul tinerilor și a promova cooperarea transfrontalieră.

  Maximizarea impactului

  La începutul perioadei de programare, fiecare țară beneficiară propune priorități pentru investiții într-un memorandum bilateral de înțelegere cu țările donatoare. Comisia Europeană este consultată pe parcursul negocierilor pentru a evita suprapunerile și pentru a asigura că fondurile vizează domeniile în care vor avea cel mai mare impact. Programele implementate în cadrul granturilor trebuie să respecte normele UE, precum și standardele legate de drepturile omului, buna guvernanță, dezvoltarea durabilă și egalitatea de gen. 

  Fondurile UE și SEE sunt complementare și sunt, în general, administrate de aceeași autoritate de management la nivel național. Fondurile pot veni unul în ajutorul celuilalt, spre exemplu contribuind la dezvoltarea unui proiect-pilot sau finanțând un aspect diferit al aceluiaşi proiect. De asemenea, granturile finanțează proiecte pentru care este dificil să se găsească finanțare europeană sau națională, astfel evitându-se suprapunerile. Atât fondurile UE, cât și fondurile SEE mobilizează cu succes alte surse de finanțare publică și privată. 

  Unul dintre obiectivele principale ale granturilor este consolidarea relațiilor bilaterale între Islanda, Liechtenstein și Norvegia și țările beneficiare. Prioritățile acestora răspund unor provocări europene comune, în privința cărora țările donatoare și cele beneficiare au atât expertiza, cât și interesul de a conlucra. S-au alocat fonduri pentru a facilita și a sprijini parteneriate bilaterale între institute publice, companii private, ONG-uri și institute de cercetare la toate nivelurile. Fiecare perioadă de programare sprijină mii de proiecte, inclusiv colaborări de cercetare, proiecte comune între IMM-uri sau schimburi interpares și formarea profesională a personalului.

  Sprijinirea democrației

  O caracteristică distinctivă a granturilor SEE este că cel puțin 10 % din fonduri se alocă direct organizațiilor societății civile din fiecare țară beneficiară. Scopul este dezvoltarea sustenabilității și a capacității pe termen lung a sectorului societății civile în ceea ce privește promovarea participării democratice, cetățeniei active și a drepturilor omului. 

  Consiliul Europei, OCDE și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE sunt parteneri în mai multe programe și proiecte, contribuind cu expertiza lor privind combaterea discriminării, incluziunea socială, dezvoltarea economică și buna guvernanță. Emanciparea grupurilor vulnerabile și a minorităților, precum populația romă, reprezintă o preocupare specifică pentru granturi în multe din țările beneficiare.

  Sectoarele prioritare ale granturilor SEE și norvegiene pentru 2014-2021

  • inovarea, cercetările, educația și competitivitatea;
  • incluziunea socială, încadrarea în muncă a tinerilor și reducerea sărăciei;
  • mediul, energia, schimbările climatice și economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon;
  • cultura, societatea civilă, buna guvernanță și drepturile fundamentale;
  • justiția și afacerile interne. 

  Mai multe informații

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

  În ultimii ani, NÖGUS (Fondul social și de sănătate al Austriei Inferioare) a pus în practică numeroase eforturi și proiecte de cooperare între Austria Inferioară și țările învecinate în sectorul sănătății, grație finanțării din FEDR. Obiectivul este de a garanta posibilitatea locuitorilor din ambele părți ale graniței de a beneficia de îngrijire medicală în țară. Ca urmare a acestui proiect foarte reușit, toate activitățile transfrontaliere au fost introduse într-un cadru comun în septembrie 2017, cunoscut sub denumirea „Healthacross”.

  Healthacross susține furnizarea de servicii de sănătate fără frontiere. Această marcă este acum adusă la viață prin cooperarea internațională și prin proiectele inovatoare în domeniul sănătății în regiunile de frontieră dintre Austria Inferioară și Republica Cehă, precum și dintre Austria Inferioară și Slovacia.

  Fidelă mottoului „Ideile europene prind rădăcini în regiunea frontalieră”, echipa devotată condusă de către directorul Elke Ledl, MA, reduce și mai mult limitările în ceea ce privește furnizarea de servicii de sănătate: „Dorim ca munca noastră să contribuie la construirea de punți între Austria Inferioară și alte țări europene, astfel încât oamenii de ambele părți ale graniței să poată beneficia de îngrijire aproape de casă.”

  Proiectele transfrontaliere au numeroase avantaje. Pacienții pot decide de care parte a graniței preferă să fie tratați, putând totodată să beneficieze de tratament medical în plan local. Acest lucru este important mai cu seamă în caz de urgență și ar putea salva vieți dacă cel mai apropiat spital sau cea mai apropiată ambulanță se întâmplă să fie de cealaltă parte a graniței. Cooperarea și rețelele internaționale oferă și ocazia de a aduce în Austria Inferioară know-how din alte țări.

  Îngrijirea la nivelul mai multor comunități

  Pacienți cehi la spitalul regional din Gmünd

  În special în regiunile Gmünd și České Velenice, cooperarea transfrontalieră a ușurat viața de zi cu zi a oamenilor. Spitalul regional Waldviertel-Gmünd se află chiar la graniță, cea mai apropiată stație de ambulanțe din partea cehă este la peste 30 de kilometri, iar cel mai apropiat spital este și mai departe, la 60 de kilometri.

  Ca urmare a proiectului, asigurătorii cehi vor acoperi costurile de tratament ale pacienților lor. Interpreții și personalul vorbitor de cehă facilitează comunicarea dintre pacienți și personalul spitalului. În prezent se poartă discuții cu organizațiile participante din Boemia de Sud pentru a extinde serviciile de tratament oferite la Gmünd pacienților cehi, astfel încât la tratamentul ambulatoriu să se adauge și posibilitatea de internare. Mai mult, se vor crea oportunități de cooperare pe termen lung în cadrul Cuburilor de sănătate transfrontaliere (centre de sănătate transfrontaliere) din Gmünd/České Velenice. 

  Radioterapie pentru pacienții din Austria Inferioară la spitalul din Znojmo

  În 2018, 15 pacienți de la clinicile din Mistelbach, Hollabrunn și Krems din zona Weinviertel vor beneficia de radioterapie la spitalul din Znojmo, ca parte a experienței inițiale a acestora legată de implementarea proiectului. 

  Cooperarea transfrontalieră cu Moravia de Sud și cu Boemia de Sud în domeniul operațiunilor de salvare
  Austria Inferioară a semnat deja acorduri de servicii de urgență cu Moravia de Sud și cu Boemia de Sud. În etapa următoare, adaptarea software-ului va spori profesionismul comunicărilor dintre centrul de apeluri de urgență 144 al Austriei Inferioare și centrele de apeluri de urgență din Moravia de Sud și din Boemia de Sud, pentru a facilita operațiunile de salvare transfrontaliere. Acest lucru va asigura asistență reciprocă rapidă în situații de urgență, fără complicații birocratice. 

  Un centru de tratare a endometriozei la Spitalul Regional din Melk

  Baza primului centru de tratare a endometriozei din Austria Inferioară cu certificare a UE este schimbul de cunoștințe dintre spitalul regional din Melk și spitalul din Znojmo. Acesta din urmă răspunde de această zonă și găzduiește deja un asemenea centru, unde pacientele vor fi diagnosticate și tratate acum într-un timp mai scurt. Una din zece femei de vârstă fertilă este afectată de endometrioză, o boală cronică manifestată prin dureri intense și imposibilitatea de a avea copii.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

Mai multe știri

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people