Cooperarea între regiuni şi ţări

Cooperarea teritorială europeană

Cooperarea teritorială europeană este indispensabilă pentru integrarea europeană şi pentru realizarea unui spaţiu european comun. Valoarea sa adăugată este de necontestat: evită transformarea frontierelor în bariere, creează punţi între europeni, facilitează rezolvarea problemelor comune, schimbul de idei şi capitaluri şi încurajează eforturile strategice de îndeplinire a obiectivelor comune.

Strategii macroregionale

O "strategie macroregională" reprezintă un cadru integrat aprobat de Consiliul European, care poate beneficia de sprijin, printre altele, din fondurile structurale şi de investiţii europene, în vederea abordării provocărilor comune cu care se confruntă o anumită zonă geografică aflată în legătură cu statele membre, precum şi ţările terţe situate în aceeaşi zonă geografică, care beneficiază astfel de o cooperare consolidată, contribuind la realizarea coeziunii teritoriale, sociale şi economice.

Patru strategii macroregionale ale UE, care acoperă mai multe politici, au fost adoptate până în prezent:

Toate strategiile macroregionale adoptate sunt însoțite, de asemenea, de un plan de acțiune evolutiv care se va actualiza în mod regulat în lumina necesităților noi, emergente și a contextelor în schimbare. Cele patru strategii macroregionale vizează 19 state membre ale UE și opt țări din afara UE.

Cooperarea internaţională

Uniunea Europeană le împărtăşeşte țărilor din afara UE din experiența sa privind procesul de dezvoltare regională.

Alte forme de cooperare şi colaborare în reţea