Panorama 74: Finanțarea IMM-urilor în tranziția verde și în cea digitală după COVID-19

Alte instrumente

 
18/11/2020

Trăim vremuri furtunoase, pe o mare agitată, confruntându-ne cu o criză sanitară, socială și economică fără precedent. Întreprinderile mici și mijlocii au fost grav afectate. Împreună cu statele membre, Comisia Europeană a reacționat cu mare flexibilitate la aceste nevoi emergente, adaptând legislația UE și facilitând finanțarea companiilor europene, pentru a le ajuta să supraviețuiască.  

Pentru a atinge redresarea și a avea o economie puternică și favorabilă incluziunii, este clar că trebuie să repornim rapid creșterea economică. De asemenea, este evident că trebuie să devenim o societate mai puternică, mai rezistentă și mai favorabilă incluziunii. Provocarea constă în a concepe măsuri de sprijin financiar și practic adaptate pentru creșterea economică, pe baza obiectivelor înrudite ale tranziției verzi și ale celei digitale, pentru a reface convergența la nivelul tuturor țărilor UE.

Obiectivul este de a investi în întreprinderi, pentru a le ajuta să crească și să creeze valoare comună. Fondurile UE urmăresc sprijinirea implicării companiilor în soluții inovatoare la provocările sociale, care să coincidă cu obiectivele de prosperitate și de afaceri.

Unele întreprinderi au explorat limita dintre a avea un scop și a obține profit, a face ceea ce trebuie și a construi în același timp un plan de afaceri pentru a-și transpune intențiile în realitate. Atât companiile publice, cât și cele private pot servi unui scop social, maximizându-și în același timp profitul. Deciziile de afaceri au un impact asupra lucrătorilor, a clienților, a furnizorilor, a comunității și a mediului. Întreprinderile trebuie să joace un rol activ în tranziția verde și în cea digitală.

Ambiție și inovare

În criza actuală, întreprinzătorii au nevoie mai mult ca oricând de siguranță și de sprijin financiar și practic. Situația actuală ne oferă, de asemenea, o oportunitate de a regândi modul în care funcționează întreprinderile. Obiectivul finanțării UE este de a motiva și a sprijini întreprinzătorii să implementeze schimbări mai ambițioase și modele de afaceri inovatoare, care să maximizeze profitul și se creeze valoare comună. Așadar, care este instrumentul optim pentru realizarea acestui obiectiv: creditele sau granturile? 

Pe de o parte, instrumentele financiare precum creditele, garanțiile și capitalul sunt o oportunitate de colaborare public-privat, deschizând calea catalizării capitalului privat în investiții de impact. Cerințele financiare sunt mari, iar datoriile publice au atins cote-record în contextul abordării crizei COVID-19. Este posibil ca banii publici să nu fie suficienți. Instrumentele financiare ale fondurilor UE pot declanșa investiții private prin partajarea riscurilor cu investitorii, cu scopul de a spori finanțarea pentru întreprinzători. 

Pe de altă parte, IMM-urile suferă șocuri mai grave. Granturile UE ar putea asigura sprijinul necesar pentru reconstrucție și pentru implementarea unor modele noi de afaceri în perioada aceasta incertă. 

Prin reunirea celor două categorii se poate crea o oportunitate nouă. Combinația dintre instrumentele financiare și granturi poate pune în practică avantajele oferite de ambele instrumente, devenind astfel un mecanism de finanțare foarte eficace pentru tranziția verde și pentru tranziția digitală.

Realizarea creșterii economice

Întreprinzătorii ar putea avea nevoie de acest sprijin practic și când adaptează modelele de afaceri pentru o evoluție bună prin fapte bune. Rolurile de consultanță, asistență și consolidare a capacității sunt componente vitale ale instrumentelor financiare de succes pentru a crește în continuare eficiența și eficacitatea finanțării.    

Combinate cu granturile, aceste instrumente financiare pot asigura sprijin financiar și practic personalizat pentru redresare și creștere economică, pe baza obiectivelor îngemănate ale tranziției verzi și ale celei digitale. Întreprinderile animate de un țel vor avea o contribuție esențială la o economie în serviciul cetățenilor, care asigură locuri de muncă, creștere economică și investiții.

Regândind modul în care funcționează întreprinderile, putem contribui la rezolvarea marilor probleme ale timpului nostru. Avem capacitatea, tehnologia și resursele pentru a construi o societate puternică și rezistentă – și pentru a crea astfel creștere economică.

Katerina Fortun, analist politic, DG REGIO

Panorama 74: Latvia building bridges to strengthen regional growth

Noutăţi