Panorama 67 - Investiții în politica de coeziune: un model de reușită

Alte instrumente

 
22/01/2019

Prim-ministrul Malu Dreyer și Ministrul Economiei Dr Volker Wissing din Renania-Palatinat și-au exprimat punctele de vedere privind sprijinul actual și viitor al politicii de coeziune în regiunea lor.

Cum răspundeți percepției potrivit căreia regiunile comparativ bogate din statele membre contribuitoare net nu au nevoie de sprijinul politicii de coeziune?

Prim-ministrul Malu Dreyer: Desigur, Renania-Palatinat este în prezent una dintre regiunile mai dezvoltate ale UE. Obiectivele europene nu pot fi atinse fără regiuni puternice, însă chiar și regiunile puternice au nevoie de sprijin structural. De asemenea, finanțările contribuie la diseminarea impactului pozitiv al UE în teren, depăşindu-se aspectele pur financiare. 

Programul regional actual își propune să consolideze inovarea, să sporească competitivitatea IMM-urilor și să susțină tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. În ce măsură s-au atins aceste obiective?

Ministrul Dr Wissing: Cu 40 % din fondurile FEDR alocate, acordăm prioritate cercetării și dezvoltării în cadrul programului FEDR Renania-Palatinat. Fondurile UE consolidează în mod sistematic și consecvent capacitatea de inovare a companiilor și astfel a economiei din regiune. În plus, eficiența instituțiilor de cercetare și a universităților va fi sporită semnificativ.

Ajutând IMM-urile – spre exemplu prin susținerea modernizării sau extinderii spațiilor comerciale – FEDR aduce o contribuție semnificativă creșterii competitivității întreprinderilor și menținerii și creării de locuri de muncă în zonele mai puțin dezvoltate ale țării.

Totodată FEDR sprijină măsurile pentru atingerea obiectivelor în materie de protecție a climei și a obiectivului de creștere durabilă, în conformitate cu Strategia 2020 a UE, inclusiv prin intermediul programului de susținere nou lansat pentru sporirea eficienței energetice și a eficienței resurselor în întreprinderi (ERGU). Fiecare investiție subvenționată într-o întreprindere conduce la o creștere a eficienței energetice și a resurselor. 

Interreg este un pilon-cheie al politicii de coeziune. Ce contacte aveți cu alte regiuni europene și cum beneficiați de pe urma acestora?

Prim-ministrul Malu Dreyer: Renania-Palatinat este statul german cu cel mai mare număr de țări europene vecine. Programele Interreg A „Regiunea superioară”, „Rinul superior” și „Euroregiunea Meuse-Rin” ne-au permis să avem o relație strânsă și de încredere cu Franța, Luxemburg, Belgia și Țările de Jos încă de la prima perioadă de finanțare. În plus, există și programul Interreg B „Europa de Nord-Vest”, care în prezent se extinde de la Irlanda spre centrul Germaniei.

Prin nenumărate proiecte, instituțiile din Renania-Palatinat au cooperat cu parteneri din regiunile învecinate, au pus în mișcare investiții, au realizat cercetări și au cunoscut o Europă fără frontiere. În mod special în Regiunea superioară, unde Renania-Palatinat cooperează cu Saarland, Lorena, Luxemburg și Belgia de Est, este esențial să se stabilească cooperări europene strânse, cu precădere pentru piața forței de muncă și mobilitate, întrucât regiunea noastră are cele mai mari fluxuri de navetiști din UE.

Din acest motiv avem speranțe mari pentru viitoarele programe Interreg în ceea ce privește reunirea cetățenilor din regiunile de frontieră și găsirea unor soluții potențiale pentru mobilitate, protejarea mediului și economia durabilă, inovatoare și digitală. Prin urmare, sper că se vor aloca suficiente fonduri pentru programele Interreg, care să ne permită să continuăm să abordăm aceste provocări. 

O abordare inovatoare în ceea ce privește fondurile ESI a implicat utilizarea fondurilor de tip revolving și a altor instrumente de inginerie financiară. Cum utilizați astfel de instrumente?

Ministrul Dr Wissing: Pentru a da un exemplu, am dezvoltat Fondul de inovații Renania-Palatinat ca și instrument financiar. Fondul este cofinanțat de FEDR și asigură întreprinderilor debutante orientate spre tehnologie capital de risc în condiții favorabile sub forma participațiilor deschise sau tacite, care poate fi folosit pentru a dezvolta și a lansa produse, procese de producție și servicii inovatoare. Această inițiativă îmbunătățește baza de capital a acestor întreprinderi și creează premisele financiare pentru lansarea reușită a întreprinderilor tehnologice. 

Analizând fondurile ESI pentru perioada 2021-2027, cum considerați că vor evolua prioritățile politicii de coeziune?

Ministrul Dr Wissing: În ceea ce privește obiectivele politice ale Comisiei pentru următoarea perioadă de finanțare, putem continua să susținem întreprinderile, în special în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică și implementarea inovațiilor, totodată îmbunătățind infrastructura de cercetare. Este, de asemenea, important să susținem întreprinderile din zonele subdezvoltate economic ale regiunii Renania-Palatinat în ceea ce privește construcțiile de noi clădiri, extinderile și modernizările. Desfășurăm un program de promovare reușit și diversificat pentru IMM-uri, pe care dorim să îl continuăm. Sperăm că proiectele de norme depuse până în prezent vor fi modificate pentru a lua acest lucru în calcul.

Urmărim obiectivul unei Europe cu emisii reduse de dioxid de carbon, iar prin intermediul programului nostru ERGU putem să sporim eficiența energetică și a resurselor în cadrul societăților comerciale. Întreprinderile care reduc emisiile de CO2, consumă mai puțină energie sau materiale, sau își reduc deșeurile emise, pot să primească asistență financiară prin intermediul programului.

Cu toate acestea, suntem îngrijorați în privința negocierilor privind noul Cadru financiar multianual (CFM) al UE. Propunerea Comisiei din mai 2018 prevede deja o reducere semnificativă a pachetului FEDR. Consiliul și Parlamentul ar trebui să ajungă la un compromis responsabil, care va lua în calcul nevoile reale ale regiunilor europene în vederea consolidării competitivității locale și mai presus de toate a dezvoltării rurale. Politica de coeziune europeană este un model global de succes, care ar trebui să se reflecte în următorul CFM.

Panorama 67: Success stories across our regions and borders

Noutăţi