Competențe mai bune pentru rezultate mai bune ale investițiilor din fondurile UE

Alte instrumente

 
18/12/2017

Comisia Europeană contribuie la îmbunătățirea capacității statelor membre și a regiunilor de a investi fondurile UE pentru a obține rezultate mai bune, consolidându-le competențele profesionale și operaționale. Toate instituțiile publice implicate în gestionarea Fondului european de dezvoltare regională și a Fondului de coeziune – organisme naționale de coordonare, autorități de management, de audit și de certificare, secretariate comune și organisme intermediare – au acum la dispoziție un instrument cu totul nou pentru a identifica și a aborda lacunele în ceea ce privește competențele și pentru a-și adapta strategiile de formare.

Instrumentul, conceput de către Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) a Comisiei, cuprinde:

  • un cadru de competențe al UE care conține un set de competențe pe care ar trebui să le dețină administrațiile și funcționarii;
  • un instrument de autoevaluare online cu ajutorul căruia angajații să poată evalua la ce nivel stăpânesc fiecare competență necesară propriului profil profesional. Acesta va facilita definirea viitoarelor obiective de dezvoltare.

O caracteristică importantă, în special pentru administratorii publici, este posibilitatea de a cumula datele din autoevaluările tuturor angajaților, creând astfel o imagine de ansamblu a întregii administrații. Astfel, concluziile pot servi drept bază pentru elaborarea unor planuri de învățare și de dezvoltare în vederea compensării lacunelor.

Acest instrument flexibil și ușor de utilizat acoperă o gamă completă de competențe și se poate aplica la toate tipurile de administrații, indiferent de anvergura acestora și indiferent dacă gestionează un program operațional sectorial sau regional. Impactul acestuia depășește cu mult gestionarea fondurilor. Instrumentul poate contribui, de asemenea, la o concentrare sporită și o abordare strategică în vederea dezvoltării competențelor pe termen mai lung, îmbunătățind în cele din urmă funcționarea întregii administrații și calitatea serviciilor pe care le oferă pentru cetățeni și pentru întreprinderi.

Sprijinirea statelor membre și a regiunilor UE pentru îmbunătățirea gestionării și a investirii fondurilor UE se numără printre prioritățile comisarului pentru politică regională Corina Crețu. Potrivit Celui de al șaptelea raport privind coeziunea, pentru a amplifica impactul investițiilor realizate prin politica de coeziune, statele membre și regiunile au nevoie de instituții de înaltă calitate. Funcționarii publici necesită competențe operaționale, profesionale și manageriale mai sofisticate, nu doar în domeniul fondurilor UE, ci și în alte domenii de politică, precum achizițiile publice, ajutorul de stat etc.  

Pentru mai multe informații:

 

Noutăţi