Sondajul intitulat „Calitatea vieții în orașele europene” evidențiază satisfacția oamenilor în legătură cu orașul lor

Alte instrumente

 
29/01/2016

Comisia Europeană a publicat astăzi rezultatele celui de al cincilea sondaj Flash Eurobarometru privind „Percepția asupra calității vieții în orașele europene”. Sondajul a fost desfășurat în 79 de orașe europene din toate statele membre ale UE, precum și din Islanda, Norvegia, Elveția și Turcia. Au fost intervievate peste 40 000 de persoane în legătură cu o varietate de aspecte urbane.

Sondajul se axează exclusiv pe calitatea vieții, arătând cât de satisfăcuți sunt oamenii în legătură cu diverse aspecte ale vieții urbane, precum oportunitățile de ocupare a forței de muncă, prezența străinilor, transportul public și poluarea din orașele lor. Printre principalele constatări, sondajul arată că, în ansamblu, europenii sunt foarte mulțumiți cu privire la orașele în care trăiesc: în toate, cu excepția a șase orașe, cel puțin 80 % din respondenți spun că sunt satisfăcuți că trăiesc în orașul lor. Unele constatări arată o tendință pozitivă în comparație cu anii anteriori: de exemplu, în Budapesta și în Cracovia, numărul celor care au o percepție pozitivă asupra transportului public din orașul lor a crescut cu 20 % față de 2012. De asemenea, sondajul evidențiază domeniile care merită o atenție deosebită, majoritatea persoanelor considerând că serviciile de sănătate, șomajul și educația reprezintă principalele trei probleme pentru orașul lor.

Politica de coeziune pentru perioada 2014-2020 va investi masiv în zonele urbane, 15 miliarde EUR fiind gestionate direct de către autoritățile municipale pentru dezvoltarea urbană durabilă. Sondajul este conceput pentru a permite orașelor să se compare pe baza a 30 de criterii care abordează aspecte sociale, economice, culturale și de mediu. Sondajul ar trebui să inspire părțile interesate și factorii de decizie să urmeze o abordare holistică a dezvoltării urbane durabile. 

Informații suplimentare

X

Noutăţi

Tematici conexe

Urban development