Publicarea granturilor şi a achiziţiilor publice ale DG REGIO

Pe acest site veţi găsi toate documentele pentru cererile de oferte şi cererile de propuneri emise de Direcţia Generală Politica Regională, programul de lucru anual aferent şi deciziile de finanţare.

Celor interesaţi li se recomandă să consulte periodic site-ul şi documentele publicate.