Consultări (Politica regională)

Consultări deschise: comunicaţi-ne opinia dumneavoastră participând la o consultare deschisă.

Consultări încheiate: aflaţi rezultatele consultărilor care s-au încheiat.

Alte instrumente

 

Consultări deschise

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Consultări încheiate

Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Activitatea din domeniul politicii

Politica regională, Transportul

Grupul-ţintă

Consultarea vizează și salută contribuțiile aduse de următoarele părți interesate care au experiență în conceperea, punerea în aplicare și/sau evaluarea proiectelor majore din domeniul transportului: autoritățile regionale/naționale și autoritățile de management ale programelor operaționale finanțate din FEDR/FC, promotorii de proiecte/beneficiarii proiectelor majore de transport sprijinite prin FEDR/FC, operatorii economici din sectorul transportului, ONG-urile sau grupurile de interes, experții și cadrele universitare specializate în domeniul transportului. Cetățenii care doresc să participe la consultare sunt invitați să facă acest lucru.

Data 21/12/2016 - 24/03/2017


Consultare publică privind fondurile UE pentru coeziune

Domenii de politică

Regional policy, Ocuparea forței de muncă și afacerile sociale, Incluziunea socială, Educație și formare profesională

Grup-țintă

Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și actorilor interesați de politica de coeziune, inclusiv beneficiarilor programelor și fondurilor europene (autorități naționale, regionale și locale, organisme interguvernamentale și neguvernamentale, instituții academice, reprezentanți ai societății civile, întreprinderi etc.).

Data 10/01/2018 - 09/03/2018


Consultare publică: Specializarea inteligentă: o nouă abordare a creșterii economice europene și a creării de locuri de muncă prin intermediul strategiilor regionale de cercetare și inovare

Activitatea din domeniul politicii

Politica de coeziune, politica de cercetare și inovare, politica industrială, politica educațională și alte politici conexe (piața unică digitală, uniunea energiei, planul de creștere și de investiții, piața internă etc.)

Grupul-ţintă

Această consultare este deschisă tuturor cetăţenilor și părților interesate din UE preocupate de dezvoltarea prin inovare în cadrul politicii de coeziune. Se așteaptă în special contribuții din partea părților interesate care se implică activ în promovarea inovării la nivelul UE.

Data 21/12/2016 - 24/03/2017


Consultare privind evaluarea ex-post a FEDR și a Fondului de coeziune 2007-2013

Activitatea din domeniul politicii

Regional policy

Grupul-ţintă

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Data 03/02/2016 - 27/04/2016


Consultare privind depășirea obstacolelor din regiunile de frontieră

Activitatea din domeniul politicii Politică regională și coeziune teritorială, dar și alte domenii majore (comerț, ocuparea forței de muncă, educație, transport, cercetare, energie etc.)
Grupul-ţintă În principal cetățenii din regiunile de frontieră (frontiere între statele membre ale UE și frontiere cu țări AELS/SEE); autorități naționale, regionale și locale; organisme interguvernamentale și neguvernamentale; instituții academice; societatea civilă și întreprinderile care desfășoară activități transfrontaliere
Data 21/09/2015 - 21/12/2015


Consultare publică cu "Dimensiunea urbană a politicilor UE - principalele caracteristici ale Agendei urbane a UE"

Activitatea din domeniul politicii Politică Regională și Urbană
Grupul-ţintă Cetățenii, organizațiile, părțile interesate responsabile și/sau implicate în dezvoltarea urbană la nivel european, național, regional și local, inclusiv statele membre, organizațiile, instituțiile academice și de cercetare, întreprinderile
Data 18/07/2014 - 26/09/2014


Consultare publică cu privire la Strategia UE pentru regiunea Alpilor

Activitatea din domeniul politicii toate domeniile de politică vizate (transport, energie, mediu, comerț, ocuparea forței de muncă, cercetare etc.)
Grupul-ţintă statele membre, autorități regionale și locale, organisme interguvernamentale și neguvernamentale, organizații publice, întreprinderi, societatea civilă și publicul larg
Data 16/07/2014 - 15/10/2014


Consultare privind Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EN)

Activitatea din domeniul politicii Politică regională
Grupul-ţintă Statele membre, ţări din afara UE, autorităţi regionale şi locale, organisme interguvernamentale şi neguvernamentale, organizaţii publice, întreprinderi, societatea civilă şi publicul larg
Data închiderii 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Activitatea din domeniul politicii Green Public Procurement
Grupul-ţintă Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Data închiderii From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Activitatea din domeniul politicii Social, Economic and Territorial Cohesion
Grupul-ţintă Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data închiderii From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Activitatea din domeniul politicii All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Grupul-ţintă Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Data închiderii 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Activitatea din domeniul politicii Cohesion Policy
Grupul-ţintă Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data închiderii 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Activitatea din domeniul politicii Cohesion Policy
Grupul-ţintă Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Data închiderii 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Activitatea din domeniul politicii Cohesion Policy
Grupul-ţintă Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data închiderii March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Activitatea din domeniul politicii Cohesion Policy
Grupul-ţintă Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data închiderii January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Activitatea din domeniul politicii Urban contribution to growth and jobs in the regions
Grupul-ţintă All
Data închiderii February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Activitatea din domeniul politicii Cohesion Policy 2007-2013
Grupul-ţintă All
Data închiderii September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Activitatea din domeniul politicii Information and publicity on the Structural Funds
Grupul-ţintă Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Data închiderii December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Activitatea din domeniul politicii Mid-term review of structural funds
Grupul-ţintă Regional and local authorities
Data închiderii 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Activitatea din domeniul politicii Follow-up on the White Paper on European Governance
Grupul-ţintă Regional and local authorities
Data închiderii 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Activitatea din domeniul politicii Regional development and cohesion
Grupul-ţintă European citizens
Data închiderii 2004


Noutăţi