Al cincilea Raport de coeziune economică, socială şi teritorială - Investiţii în viitorul Europei

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2010

Al cincilea Raport de coeziune economică, socială şi teritorială a fost adoptat în urma celor mai grave crize financiare şi economice din istoria recentă. Răspunsul UE şi al statelor membre la această criză a fost luarea unor măsuri în vederea asigurării continuităţii operaţionale a întreprinderilor şi a menţinerii locurilor de muncă, în vederea stimulării cererii şi a creşterii investiţiilor publice.

În consecinţă, mai multe guverne au întâmpinat dificultăţi în refinanţarea datoriilor din cauza veniturilor în scădere şi a cheltuielilor în creştere ocazionate de plăţile sociale şi măsurile de stimulare. În faţa unui deficit ridicat şi a presiunii exersate de pieţele financiare, majoritatea guvernelor UE sunt pe cale de a implementa măsuri de consolidare fiscală.

Pe acest fond, UE a adoptat o nouă strategie ambiţioasă de recuperare pe termen lung - Europa 2020. Obiectivul cheie al acesteia este creşterea inteligentă, incluzivă şi durabilă. Şi mai mult decât predecesoarea ei, Strategia de la Lisabona, Europa 2020 urmăreşte atingerea acestui obiectiv punând accentul pe nevoia de inovaţie, ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială, precum şi pe un răspuns viguros la obiectivele fixate în privinţa mediului şi a schimbărilor climatice.

Publications