Panorama 48: Politica de coeziune 2014-2020 - Dinamica se intensifică

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 14/02/2014

Ediţia de iarnă a revistei Panorama are ca temă politica de coeziune reformată pentru perioada 2014-2020 şi analizează în detaliu semnificaţiile acesteia pentru toate părţile interesate.Într-un interviu acordat în exclusivitate, Preşedintele Comisiei Europene, dl Barroso, arată cum va contribui politica de coeziune reformată la generarea de creştere şi locuri de muncă, precum şi la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020.

Cititorii noştri contribuie la rândul lor la dezbatere în cadrul secţiunii extinse „În cuvinte proprii”, unde reprezentanţi ai statelor membre, regiunilor şi asociaţiilor din întreaga Europă îşi partajează opiniile privind reforma şi speranţele legate de noua perioadă de finanţare.

De asemenea, în paginile acestui număr vă prezentăm aspectele cheie ale reformei şi priorităţile tematice; descriem procesul de aprobare a bugetului din perspectiva Parlamentului European; oferim informaţii privind cererile de finanţare, precum şi o trecere în revistă a strategiilor şi responsabilităţilor de comunicare.Veţi găsi, de asemenea, selecţia obişnuită de ştiri şi articole despre proiecte din întreaga UE.

Publications