Panorama 45 - Comunităţi reunite

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2013

Tema principală a ediţiei este rolul politicii de coeziuneîn revenirea tendinţei de creştere economică în Europa. Politica de coeziune reprezintă componenta investiţională a bugetului UE, vizând stimularea creşterii şi competitivităţii prin valorificarea atuurilor regionale. Pe viitor, această politică va sprijini tot mai mult atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 şi va pune accentul pe investiţiile durabile, vizând, de asemenea, o utilizare mai eficientă a investiţiilor europene, naţionale şi regionale.

Alte articole abordează programul PEACE al UE, care urmăreşte consolidarea reconcilierii comunităţilor divizate din Irlanda de Nord şi din comitatele limitrofe ale Irlandei, revista incluzând şi un articol referitor la rolul cheie al oraşelor – acela de motoare ale economiei europene. Comisia a creat de curând o bază de date extinsă, care conţine cele mai valoroase exemple de bune practici în materie de dezvoltare urbană, cu scopul de a oferi o perspectivă detaliată asupra proiectelor. Exemplele în cauză pot constitui o sursă de inspiraţie pentru zonele urbane, autorităţile de management şi părţile interesate.

Publications