Panorama 42 - Parteneriatul în cadrul politicii de coeziune - Consolidarea punerii în aplicare a acestui principiu-cheie

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2012

Utilizarea cu succes a fondurilor structurale europene are în centru un parteneriat cu actorii locali implicaţi la diferite niveluri în cadrul planificării, punerii în aplicare şi evaluării programelor. Pentru a genera un maximum de impact şi a asigura o utilizare cât mai eficace a resurselor UE, expertiza diferiţilor parteneri trebuie să fie exploatată şi integrată într-un mod eficient.

Publications